Suvar Beyli��I

Suvarlar

Suvar veya Suar, Divân-ı Lügati't-Türk'te;

Suvar Beyliği

Suvar Beyliği (Tatarca: ''Suar bäklege'') tahminen 940 yılı civarında oluşmuştur. Nüfusu, Suvarlar (''Suar''), diğer yerel Türk boyları ve Finno-Ugric dilini konuşan Mari gibi kabilelerden oluşmuştur.

Suvar (şehir)

Suvar veya Suar, Divân-ı Lügati't-Türk'te;

Subarlar

==İlk Türkler ==Su kavmi diye anılan bu İlk Türkler`e komşuları Çinliler ``Su`` ve ``Se``, İranlılar ``Sak`` veya ``Saka``, Yunanlılar ``Skit/Skolot/Oskolot`` (İskit) adını vermişlerdir.Milattan 4 bin yıl önce Anadolu`nun Doğu ve Güneydoğu bölgeleri dahil...

Biləsuvar

duvar gazetesi

Duvar Gazetesi Duvara asılmak suretiyle haberlerin duyurulduğu gazete. Gelişmemiş ülkelerde, küçük yerleşim merkezlerinde, önemli meydanlara, halkın görebileceği yerlere asılan basit gazete. Halkının gazete alamayacak derecede fakir olması veya gazete...

Beyler Beyi

Beyler Beyi fars kültüründen alınan ve önceleri mir-i miran olan yönetim şeklinin osmanlıya uyarlanmış halidir. En kıymetli beylik sırasıyla şöyledirRumeli Beylerbeyi, Anadolu Beylerbeyidir.

Gubari Abdurrahman

Gubari Abdurrahman Divan şairi ve hattat. Akşehir’de doğdu. Doğum tarihi belli değildir. Doğum yeri çeşitli kaynaklarda değişik gösterilirse de, kendisi Kabename isimli eserinde Akşehirli olduğunu bildirmektedir. İlk tahsilini Akşehir’de yaptı. İstanbu...

Yeryüzündeki su kaynakları

Dünya`daki su kaynaklarını okyanuslar, denizler, göller, akarsular, kar ve buzullar ile yer altı suları oluşturur. Yeryüzündeki sular sürekli bir döngü içerisindedir. Tüm su kaynaklarından sıcaklığın etkisiyle sular tekrar yağış olarak yeryüzüne düşer. Ir...