Suvarlar

Kısaca: Suvar veya Suar, Divân-ı Lügati't-Türk'te; ...devamı ☟

Suvarlar
Suvarlar

Suvar veya Suar, Divan-ı Lügati't-Türk'te; "صُڤَر Suvar" "bir Türk boyu" ve "bir şehir adı." şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca "سخسين Saxsın" “Bulgarlara yakın bir şehirdir.”. Bu, (Suvar)dır. Ayrıca "بلغار Bulgar" “herkesçe tanınmış olan bir Türk şehri”. ve ".... Bunun gibi Çiğiller ve başka Türklerce '‎ (Dhāl) olarak söylenen bu harfi "Rus" ve "Rum" ülkelerine kadar uzanan Bulgar, Suvar, Yemek, Kıfçak boyları, hep birden (ز z ) olarak söylerler. Öbür Türkler "ayak"a "اَذَق adhak ", bunlar "اَزَق' azak " derler." gibi diğer bilgiler verilmiştir. Suar keza Suvar olarak da yazılır, fakat Suvar ayrıca Dağıstan şehridir ki, 8. yüzyıldan önce Sabirler tarafından kurulmuştur. Suar (su-ar 'su irleri, keşeleri) aynı zamanda sabir şeklinde de kullanılmıştı.

Notlar

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Suvar, Tutak
4 yıl önce

Suvar, Ağrı ilinin Tutak ilçesine bağlı bir köydür. Köyün eski adı 1912 yılı kayıtlarında Süvâr olarak geçmektedir. Köy, Ağrı il merkezine 51 km, Tutak...

Suvar, Tutak, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adakent, Tutak, Ahmetabat, Tutak
Suvar Beyliği
4 yıl önce

Suvar Beyliği (Tatarca: Suar bäklege) tahminen 940 yılı civarında oluşmuştur. Nüfusu, Suvarlar (Suar), diğer yerel Türk boyları ve Finno-Ugric dilini konuşan...

Suvar (şehir)
4 yıl önce

Suvar veya Suar, Divân-ı Lügati't-Türk'te; "صُڤَر Suvar" "bir Türk boyu" ve "bir şehir adı." şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca "سخسين Saxsın" “Bulgarlara...

Sabirler
11 ay önce

Sabirler, Sabarlar ya da Suvarlar, 6. yüzyılda Batı Sibirya ve Kuzey Kafkasya civarında ortaya çıkan bir Türk topluluğu. Sabirler, Hun sonrası dönemde...

Kıyıcak, Edremit
4 yıl önce

Su vatanı anlamına gelen bir Ermenice kelimeden türemiştir. Eski ismi Suvartan olan mahallenin yeni ismi Kıyıcak Mahallesi olmuştur. Van iline 23 km,...

Kıyıcak, Edremit, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Andaç, Edremit, Asfalt
Ahmed bin Sehl el-Belhî
4 yıl önce

Kitab-us-Siyaset-il-Kebir Ma Yasıhhu min Ahkam-in-Nücum Nazm-ul-Kur'an Suvar-ul-Akalim-il-İslamiyye Şerai-ul-Edyan ^ "Arşivlenmiş kopya". 24 Eylül 2015...

Şebbiha
11 ay önce

Harun Esad, Emir Esad, Hafız Esad, Ali Esad, Muhammed Esad, Sümer Esad, Suvar Esad ve Fevaz Esad tarafından komuta edilmektedir. Rejime karışı ayaklanan...

1972 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye
4 yıl önce

derecesiyle 23 halterci arasında 11. oldu.) Kafilede yer akan Mehmet Suvar ve Salih Suvar yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle yarışmalardan çekildiler. Erkekler...