Svabya savaşı

1499 Svabya Savaşı (Schwabenkrieg, Almanya'da Schweizerkrieg ["İsviçre Savaşı"], Avusturya'da Engadiner Krieg ["Engadin'in Savaşı"] da denir.) Eski İsviçre Konfederasyonu ile Habsburg Hanedanı arasındaki son büyük silahlı çatışmadır.

Svabya savaşı

Svabya savaşı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Swabian Savaşı

Yanıtlar