Svanlar

Svanlar (Gürcüce: სვანები / Svanebi),Gürcistan'nın kuzeybatısındaki dağlık Svaneti'nin yerli halkı. Svanların konuştuğu Svanca, Güney Kafkas dillerinden biridir. Svanca, Gürcüce, Megrelce ve Lazca ile akrabadır.

Svanlar

Svanlar (Gürcüce: სვანები / Svanebi),Gürcistan'nın kuzeybatısındaki dağlık Svaneti'nin yerli halkı. Svanların konuştuğu Svanca, Güney Kafkas dillerinden biridir. Svanca, Gürcüce, Megrelce ve Lazca ile akrabadır.

Tarih

Svanları Soane olarak adlandıran Strabon, yaşadıkları topraklar olarak da yaklaşık olarak bugünkü Svaneti'yi gösterir. Svanlar, Sovyet döneminde 1930'lara değin, nüfus sayımlarında Megreller gibi ayrı sayılıyordu. Bu tarihlerden itibaren Gürcülerin bir etnografik grubu kabul edildiler. İS 4-6. yüzyıllarda Hıristiyanlığı benimseyen Svanlar, bugün Ortodoks Gürcü Kilisesi'ne bağlıdırlar. Buna karşın pagan inancına özgü bazı gelenekleri bugün de sürdürürler. Gürcü kilisesinin azizlerinden Giorgi'yi en kutsal kişi kabul ederler.

Dil

Svanlar ikidilli bir halktır ve kendi dilleri Svanca'nın yanı sıra Gürcüce konuşurlar. Svanca, Gürcüce, Lazca ve Megrelce ile birlikte Güney Kafkas dillerini oluşturur. Svanlar arasında Svanca'nın yerini giderek Gürcüce almaya başlamıştır.

Kültür

Svanlara özgü kültüre daha çok şarkılarda ve halk danslarında rastlanır. Gürcü çoksesli şarkıları, özellikle geleneksel Gürcü vokal müziği Svanlar arasında da yaygındır. Svanlar, kan gütme gibi pek çok eski geleneği sürdürürler.

Ayrıca bakKaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar