Sykes-Picot Antlaşması

Kısaca: Sykes-Picot Antlaşması, 9 Mayıs 1916 I. Dünya Savaşı sırasında, İngiltere ve Fransa arasında yapılan ve Osmanlı Devletinin paylaşılmasını öngören gizli antlaşma. 1915'te Arabistan yarımadasını ele geçiren İngiltere, Osmanlı devletine karşı ayaklanan Mekke Şerifi Hüseyin'i destekleyerek Irak ve Filistin toprakları üzerinde kendisine bağımlı bir Arap devleti kuracaktı. ...devamı ☟

Sykes-Picot Antlaşması
Sykes-Picot Antlaşması

Sykes-Picot Antlaşması, 9 Mayıs 1916 I. Dünya Savaşı sırasında, İngiltere ve Fransa arasında yapılan ve Osmanlı Devletinin paylaşılmasını öngören gizli antlaşma. 1915'te Arabistan yarımadasını ele geçiren İngiltere, Osmanlı devletine karşı ayaklanan Mekke Şerifi Hüseyin'i destekleyerek Irak ve Filistin toprakları üzerinde kendisine bağımlı bir Arap devleti kuracaktı. Fransa böyle bir plana karşı çıkıp İngiltere'ye baskı yaparak yeni bir antlaşma yapılmasını istedi. Rusya'nın onayı ile imzalanan bu antlaşmaya göre;

I- Rusya'ya, Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis ile Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı, II- Fransa'ya, Doğu Akdeniz bölgesi, Adana, Antep, Urfa, Diyarbakır, Musul ile Suriye kıyıları, III- İngiltere'ye Hayfa ve Akka limanları, Bağdat ile Güney Mezopotanya verilecekti ve IV- Fransa ile İngiltere'nin elde ettiği topraklarda Arap devletleri konfederasyonu veya Fransız ve İngiliz denetiminde tek bir Arap devleti kurulacak V-İskenderun serbest liman olacak VI- Filistin'de, kutsal yerleşim yeri olması nedeniyle bir uluslararası yönetim kurulacaktır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sykes-Picot anlaşması
3 hafta önce

Sykes-Picot Anlaşması, I. Dünya Savaşı sırasında, 29 Nisan 1916'da Kût'ül-Amâre Kuşatması sonrasında İngiliz kuvvetlerinin Osmanlı Devleti'nin 6. Ordusu...

Sykes-Picot Antlaşması, 1915, 1916, 9 Mayıs, Adana, Afrika Cephesi (Birinci Dünya Savaşı), Alman Askeri Misyonu (Osmanlı), Antep, Arap Ayaklanması, Arap Yarımadası, Atlantik Cephesi (Birinci Dünya Savaşı)
Mark Sykes
4 hafta önce

1915 yılının sonuydu. Sir Mark Sykes, İngiltere´nin Orta Doğu uzmanı olarak 1916 yılında adını Sykes-Picot Antlaşması´na veren İngiliz Muhafazakâr Parti...

Mark Sykes, 1879, 1916, 1919, Asker, Milli Aşireti, Ortadoğu, Paris, Politikacı, Sevr Antlaşması, Sykes-Picot Antlaşması
Musul Sancağı
3 hafta önce

vilayetinin merkez sancağıdır. Sykes-Picot Antlaşması ile Musul Sancağı, Fransa'ya bırakılmış ama Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan üç gün sonra 3 Kasım 1918'de...

Musul Sancağı, Musul Sancağı
Balfour Deklarasyonu (1917)
4 hafta önce

İngiltere ve Fransa arasında paylaşılması protokolü niteliğindeki Sykes-Picot Antlaşması ve Mekke Şerifi Hüseyin ile İngiltere'nin Mısır'daki Yüksek Komiseri...

Filistin Mandası
3 yıl önce

bulundu (McMahon-Hüseyin Yazışmaları). Birleşik Krallık ayrıca Sykes-Picot Antlaşması ile bölgeyi Fransa ile paylaşmıştı. Savaş bittikten sonra Birleşik...

Musul sorunu
1 ay önce

Fransa, Almanya arasında rekabet konusu oldu. Bölge, 1916 tarihli Sykes-Picot Antlaşması ile Fransa'ya bırakılmıştı. Nisan 1920 San Remo Konferansında Fransa...

Musul Sorunu, 1918, 1924, 19 Mayıs, 30 Ekim, Birinci Dünya Savaşı, Haliç Konferansı, Lozan Antlaşması, Milletler Cemiyeti, Mondros Mütarekesi, Musul
Türk Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi
4 hafta önce

arasında gerçekleşen muharebelerden meydana gelen cephedir. Fransa, Sykes-Picot Anlaşması ve ardından Ermeniler ile imzalanan antlaşma ile kendisine...

Sevr Antlaşması
1 ay önce

Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması imzalanıp uygulamaya konulduğundan Sevr Antlaşması geçerliliğini kaybetmiştir. Sevr Antlaşması 433 maddeden oluşmaktaydı...

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı antlaşmaları, Birinci Dünya Savaşı, Almanya, Osmanlı tarihi, 1917 Rusya Devrimi, Türkiye, Ankara, Fransa, Yunanistan, 24 Temmuz