Tökeli İmre

Kısaca: Tökeli İmre (1657 - 1705) Tökeli İmre 1657'de Kesmark'da doğdu. Avusturya yönetimindeki Protestan Macarların şefiydi. Protestanlar Avusturya İmparatoru'nun Katolik mezhebine geçmeleri için yaptığı teklifi kabul etmediler ve başlarında Tökeli İmre olduğu halde İmparatora karşı ayaklandılar. Tökeli İmre, Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa'ya başvurarak, Osmanlı himayesine girmek istediğini bildirdi. Avusturya ile barışı bozmak istemeyen Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa, olumlu kar ...devamı ☟

Tökeli İmre
Tökeli İmre

Tökeli İmre (1657 - 1705)

Tökeli İmre 1657'de Kesmark'da doğdu. Avusturya yönetimindeki Protestan Macarların şefiydi. Protestanlar Avusturya İmparatoru'nun Katolik mezhebine geçmeleri için yaptığı teklifi kabul etmediler ve başlarında Tökeli İmre olduğu halde İmparatora karşı ayaklandılar.

Tökeli İmre, Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa'ya başvurarak, Osmanlı himayesine girmek istediğini bildirdi. Avusturya ile barışı bozmak istemeyen Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa, olumlu karşılık vermedi. Buna rağmen savaşa devam eden Tökeli İmre, yukarı Macaristan'ı ele geçirdi. Fakat taraftarlarından çoğu kendisini terk edince Fazıl Ahmed Paşa'ya yaptığı teklifi, 1681 yılında Kara Mustafa Paşa'ya tekrarladı ve ona hediyeler göndererek yakınlık kurdu. Tökeli İmre'ye Orta Macaristan kralı ünvanı verildi. Türklerden aldığı kuvvetlerle bir çok Avusturya kalesini ele geçirdi. Ancak İkinci Viyana bozgunundan sonra önceden aldığı kaleleri kaybetti.

1688 yılında teslim oldu ve Viyana'ya götürüldü. Serbest kaldıktan sonra Osmanlı ordusunda görev aldı. Türk ve Tatar kuvvetlerinin başında Transilvanya'ya girdi ve Germen Ordusu'nu yenilgiye uğrattı. Bu başarısından dolayı Tökeli İmre'ye Transilvanya prensliği verildi. Zenta yenilgisinden sonra İzmit'e çekildi. Karlofça barış görüşmelerinde Avusturyalılar, Tökeli İmre'nin kendilerine teslim edilmesini istedilerse de Osmanlı devleti bunu kabul etmedi. Tökeli İmre 1705 yılında İzmit'te öldü.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tökeli İmre Resimleri

Karatepe, Kartepe
3 hafta önce

tamamen boşaltılmıştır. Aynı gün köy tamamen yanmıştır.Erdel Prensi Tökeli İmre sürgünde bu mahallede yaşamıştır. Mübâdele ile birlikte Selânik, Gümülcine...

II. Viyana Kuşatması
2 hafta önce

sonucu olarak yirmi yıllık bir barış sözleşmesi vardı. 1681 ve 1682'de Tökeli İmre ile Habsburglar arasındaki sınır çatışması şiddetini artırdı. Habsburg...

II. Viyana Kuşatması, II. Viyana Kuşatması
Filakovo
3 yıl önce

kadar Osmanlı hakimiyetinde kaldı. 1682 yılında Osmanlı himayesindeki Tökeli İmre kuvvetlerince ele geçirilen şehir yakıldı, Filek kalesi de havaya uçuruldu...

Kahlenberg Muharebesi
3 yıl önce

anladıklarından Osmanlı İmparatorluğu'ndan yardım istediler. 1681 ve 1682'de Tökeli İmre ile Habsburglar arasındaki sınır çatışması şiddetini artırdı. Habsburg...

Bahadırzade Arabacı Ali Paşa
3 yıl önce

komutanlığı yapan ve Osmanlılar tarafından Erdel Kralı olarak kabul edilen Tökeli İmre, 14 Ocak 1692'de sadrazamın daveti üzerine Edirne’ye gelmiştir. Bu arada...

Bahadırzade Arabacı Ali Paşa, Bahadırzade Arabacı Ali Paşa
13 Eylül
1 hafta önce

düşünür (d. 1533) 1598 - II. Felipe, İbya Kralı (d. 1527) 1705 - Tökeli İmre, Macar Kralı (Osmanlı Devleti'ne sığınan) (d. 1657) 1759 - James Wolfe...

Ciğerdelen Muharebesi
3 yıl önce

kıyıya uzanan Türk bölgesine geçiş noktasıydı, Osmanlılar burası sayesinde İmre Tököli ve Macarları baskı altında tutabiliyordu. 17 bin Alman ve 10 bin Leh...

II. Mustafa
1 hafta önce

zaman o zamana kadar orada ikamet etmekte olan Orta Macar (Kurs) Kralı Tökeli İmre bir şayka ile Tuna Nehri üzerinden İstanbul'a gönderildi. Sonra Avusturya...

II. Mustafa, 11 Eylül, 14 Temmuz, 1664, 1695, 1696, 1697, 1699, 1700, 1703, 1704