Ticaret malların/ürünlerin üretim sürecinden tüketimine kadar geçen zamanda, ekonomik değer taşıyan başka nesneler ile değiştirilmesi, alışı ve satışı anlamında kullanılmaktadır. Ticaretin insanlık tarihindeki ilk şekli takastır.

Tüccar

Tüccar ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Tacir

tüccar

ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse. tacir. işlerinde çıkar peşinde olan kimse.

tüccar

Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse, tacir:
"Ova köylerinde sözü geçen bir koyun tüccarı ile orada buluşacaktı."- T. Buğra.

tüccar

Türkçe tüccar kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. merchant, tradesman, trader, commercial man, dealer, monger

tüccar

Türkçe tüccar kelimesinin Fransızca karşılığı.
commerçant/e [le][la], marchand/e [le][la], négociant [le], trafiquant [le]

tüccar

Türkçe tüccar kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Dealer, Geschäftsmann, Händler, Kaufmann, Koofmich

Yanıtlar