Tüccar

Ticaret malların/ürünlerin üretim sürecinden tüketimine kadar geçen zamanda, ekonomik değer taşıyan başka nesneler ile değiştirilmesi, alışı ve satışı anlamında kullanılmaktadır. Ticaretin insanlık tarihindeki ilk şekli takastır.

Tüccar ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Tacir

Diğer anlamları

tüccar

Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse, tacir:
"Ova köylerinde sözü geçen bir koyun tüccarı ile orada buluşacaktı."- T. Buğra.

tüccar

Türkçe tüccar kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. merchant, tradesman, trader, commercial man, dealer, monger

tüccar

ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse. tacir. işlerinde çıkar peşinde olan kimse.

tüccar

Türkçe tüccar kelimesinin Fransızca karşılığı.
commerçant/e [le][la], marchand/e [le][la], négociant [le], trafiquant [le]

tüccar

Türkçe tüccar kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Dealer, Geschäftsmann, Händler, Kaufmann, Koofmich

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Tüccar ilgili konular

 • Levant

  Levant veya Bilâdü'ş-Şâm (Arapça: سوريّة الكبرى), Maşrek (Arapça:المشرق), net olmayan coğrafi bir terim olup, tarihsel sür
 • Viking

  Vikingler veya Norslar, İskandinavyalı korsan ve tüccar kavim. Yılın büyük kısmını denizlerde geçirmiş olan savaşçı bir halktır.
 • Levanten

  Levanten sözcüğünün anlamı Ortadoğulu, Yakındoğulu, Doğu Akdeniz ülkelerinden olandır . Ana Britannica, Levanten'i ''(Levantin yazılır L
 • Narh

  Narh Yiyecek ve diğer tüketim mallarına konulan fiyat sınırı, sınırlandırma ve kontrol altında tutma, sabit fiyat tesbit etme. Devletin piya
 • Tacir

  Ticâret yapan, alım-satım işleriyle uğraşan, bir ticârî işletmeyi kısmen dahi kendi adına işleten; tüccar. Tâcir, insanın ihtiyaçları
 • Antalya

  Antalya Akdeniz sahilinde turizm bakımından çok gelişmiş bir il. Türkiye'nin muz ve portakal bahçesi olarak isimlendirilen Antalya; Akdeniz kı
 • Radyo

  Radyo, kablosuz, tek yönlü sözel yayın aracına verilen isim. Elektromanyetik dalga alıcısı veya vericisi; Radyo dalgaları'ndaki ses modülasy
 • Rönesans

  Rönesans "Yeniden doğuş" anlamına gelen bir süreçtir. 15. yüzyılda başlayan bir süreç, aynı yüzyıl içinde bütün Avrupa'ya yayıldı.
 • Mercedes-Benz

  Mercedes-Benz ; 1926 yılında Almanya'da kurulmuş otobüs , otomobil , kamyon , motor üretimi yapan otomotiv firması
 • Mozart

  Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) yapıtlarındaki insan sevgisi, pırıltılı huzur, yalnız ruhsal bozuklukları değil, fiziksel hastalıkları