İstisna kabul etmeme, bir sınıfın tüm üyeleri için geçerli olma durumu. Buna göre, bir yargı, yüklemi öznesinin bütün bir kaplamı için tasdik ya da inkar edildiği tümeldir.

Tümel

İstisna kabul etmeme, bir sınıfın tüm üyeleri için geçerli olma durumu. Buna göre, bir yargı, yüklemi öznesinin bütün bir kaplamı için tasdik ya da inkar edildiği tümeldir.

Tümel

1 . Belli bir sınıfa bağlı bireylerin hepsini içine alan, külli.
2 . Bütün kapsamıyla alınmış olan (önerme), külli, tikel karşıtı.

Tümel

belli bir sınıfa bağlı bireylerin tümünü içine alan; bütün kapsamıyla alınmış olan (önerme). bir önermenin tümelliği "bütün" ya da "her" sözcüğüyle gösterilir, külli.

Tümel

(Türkçe) Erkek ismi - Temel.

Tümel

Türkçe Tümel kelimesinin İngilizce karşılığı.
universal

Yanıtlar