Türkçe Dilbilgisi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Türkçe Dilbilgisi ilgili konular

 • Dilbilgisi

  Alm. Grammatik (f), Fr. Grammaire (m), İng. Grammar. Dilleri bütün cepheleriyle konu edinip inceleyen ilmin adı. Arapçada sarf ve nahv ilmi, bat
 • Geçmiş zaman

  Geçmiş zaman, dil bilgisinde şu andan ya da geçmiş veya gelecekteki herhangi bir olaydan önce yaşanmış bir olayı veya durumu anlatan zamand
 • Söz dizimi

  Sözdizimi (İng:syntax) tümce yapısı araştırmasıdır. Geniş anlamda dilbilgisiin bir bölümüdür. Tümcelerin tanımlanması ve incelenmesin
 • Türk Dili Grameri

  Türkçe dil bilgisi veya dilbilgisi,veya 88 Türkçeyi meydana getiren ses, kelime yapılışı, kelime hazinesi, anlam değişmeleri, cümle kurulu
 • TDAS

  TDAS yani Türkçe Dilbilgisi Anlama Sistemi, Türkçe yazılmış cümleleri anlamaya yarayan yordam motorudur. Türkçe dilbilgisi ile yazılmış c
 • Ek (dilbilgisi)

  Türkçede ekler, yapım eki ve çekim eki olmak üzere ikiye ayrılır. Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için ekler Türkçedeki en önemli
 • Birebir çeviri

  Birebir çeviri, çevirisi yapılan sözcüğün, deyimin veya cümlenin çevrildiği dilin dilbilgisi ve imla kurallarına uyup uymadığına dikkat
 • Dilbilgisi denetleyicisi

  dilbilgisi denetleyicisi yazılan metnin dilbilgisel doğruluğunu kontrol eden bir program veya bir programın alt parçasıdır. Dilbilgisi denetley