Türkçe Kökler Sözlüğü

Kök

Kök Kara hayatına uymuş olan gelişmiş bitkilerde, genel olarak toprak içerisine doğru büyüyen bir toprak altı organı. Görevi, bitkiyi toprağa bağlamak, topraktan su ve su içerisinde erimiş halde bulunan tuzları (anorganik maddeleri) emerek gövdeye iletmek...

Ferit Devellioğlu

Ferit Devellioğlu, (1906 - 1985) Türk dilci, sözlük yazarı.

Şakir Bayhan

Şakir Bayhan (d. 4 Ekim 1938; Bijelo Polje, Yugoslavya), orman yüksek mühendisi ve leksikograf.

Ebey

Ebey – Türk ve Altay mitolojisinde Yeryüzü Tanrıçası. Abay veya Apay da denir. Yeryüzünü korur. İskit (Saka) mitolojisindeki Ana Tanrıça Abay ile bağlantılıdır. Aba/Ava sözcüğünün Havva sözcüğüyle ilgili olduğunu öne süren görüşler vardır. Türklerde ebe s...

Karamat

Karamat - Türk, Çuvaş ve Anadolu halk kültüründe Kabus Cini. Keremet veya Karımıt da denir. "Karav" olarak da bilinir. Kabuslara neden olan ve bunun sonucunda hezeyan ve psikolojik bozukluklar ortaya çıkaran kötücül varlık.

ayakçak

sözlüğe taşı

Dayın Han

Dayın Han – Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde Savaş Tanrısı. Zayın Han da denir. Savaşçıların koruyucusudur. Askerler savaşlardan önce kendisinden yardım dilerler.

Ar-Ge Sözlük

Divanü Lugati't-Türk

Rebus

Kelimelerin alışılmış şekilleri dışında yazilarla, sembollerle ya da resimlerle belirtilmesi, ya da bu $ekildeki bulmacalar.İngilizce gibi belli bir sesin binbir türlü harf kombinasyonuyla ifade edilebileceği dillerde(mesela "ay" sesi "eye&...