Türk aşağıdaki anlamlara gelebilir:...

Türk (Anlam Ayrım) hakkında detaylı bilgi

Türk (Anlam ayrım) ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Türk

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Baba (anlam Ayrım)

Baba, çocuğu olan erkektir. Ayrıca çocuğun dünyaya gelmesine etken olan kişi anlamına da gelmektedir (Biyolojik baba).

Badem (anlam Ayrım)

Badem ile aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir:

Cem Karaca (anlam Ayrım)

Cem Karaca, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Divan (anlam Ayrım)

* Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis.

Ehrimen (anlam Ayrım)

Ehrimen sözcüğününm çeşitli anlam ve kullanımları vardır:

Hamam (anlam Ayrım)

Hamam şu anlamlara gelebilir:

Irak (anlam Ayrım)

*Irak, bir devlet.

Kurtuluş Savaşı (anlam Ayrım)

Tarihte birçok kurtuluş/bağımsızlık savaşı vardır. En önemlilerini sıralamak gerekirse;

Seyyid (anlam Ayrım)

Seyyid ile şunlardan biri kastediliyor olabilir:

Türk Mitolojisi (anlam Ayrım)

Türk Mitolojisi ile aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir:

Türkçe (anlam Ayrım)

* Türkçe: Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC`nin resmi dili, Türkiye Türkçesi

Yıldız (anlam Ayrım)

Yıldız aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Çamur (anlam Ayrım)

*Çamur, doğada toprak,su vb. bazı maddelerin karışımı

Şirin (anlam Ayrım)

Şirin aşağıdaki anlamlara gelebilir: