Türk Alfabesi (kitap)

Türk Alfabesi, Necmettin Sadık Sadak'ın yeni Türk harflerini tanıtmak amacıyla 1928 yılında yayımladığı 24 sayfalık dilbilimi eğitim kitapçığıdır.

Türk Alfabesi, Necmettin Sadık Sadak'ın yeni Türk harflerini tanıtmak amacıyla 1928 yılında yayımladığı 24 sayfalık dilbilimi eğitim kitapçığıdır. Kitabın yazarı, 1934'te kabul edilen Soyadı Kanunu ile "Sadak" soyadını alacak olan eski Maarif Nezareti tercümanı ve İstanbul Darülfünunu müderrislerinden Necmeddin Sadık'tır. Sadık, 1918 yılında Falih Rıfkı Atay, Ali Naci Karacan ve Kazım Şinasi Dersan'la birlikte Akşam gazetesini çıkarmaya başlamışlardı. Uzun yıllar bu gazetenin başyazarlığını da yapan Necmeddin Sadık aynı zamanda 1925-1926 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü başkanlığını yürütmüş, bu kitabın yayımlanmasından sonra altı dönem boyunca Sivas'tan milletvekili seçilmiş, 1947-1950 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı da yapmıştı. 1 Kasım 1928 tarihinde TBMM'de 1353 sayılı "Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Kanun"un kabul edilmesiyle, Selçuklular zamanından başlayıp Osmanlı İmparatorluğu'nda ve Türkiye Cumhuriyeti'in ilk beş yılında, yani neredeyse 900 yıldır Türkçe (Osmanlıca) yazarken kullanılmakta olan Arap alfabesini terkederek yerine Latin Alfabesi'nin yerleştirilmesi süreci, yani Harf Devrimi başlamış oldu. Mustafa Kemal'in de büyük önem verdiği ve bizzat başında bulunduğu bu seferberlik sırasında ilgili bütün birimler hızlı bir şekilde yeni harfleri önce akademisyen ve edebiyatçılara, daha sonra da halka tanıtmaya başladılar. Harf Devrimi sırasında Akşam gazetesinin kurucu başyazarı olan Necmeddin Sadık da eski bir eğitimci ve batı dillerine vakıf bir çevirmen olarak "Harf Devrimi"ne kendi katkısını sunmak için bu kitapçığı hazırlamış ve çalıştığı gazetenin matbaasında bastırtmıştı. 1928 yılında yayımlanmış olan kitap haliyle hem Arap harfleri hem de Latin harfleriyle basılmıştı ve eskiden olduğu gibi sayfa düzeni ve sayfa sırası sağdan sola doğruydu. Kitabın hem Arap harfleri hem de Latin harfleriyle düzenlenmiş ön kapağında (en arka sayfa) Mustafa Kemal'in sadece yeni harflerle yazılmış bir sözüne de yer verilmiştir. Yeni harflerin noktalama işaretlerinin henüz tam oturmadığı bir dönemde dizilmiş olan bu sözler imlasına dokunmadan olduğu gibi aşağıya alınmıştır: Ayrıca bakınız * Türk alfabesi * Harf Devrimi

Kaynaklar

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Türk Alfabesi (kitap) ilgili konular

 • Alfabe

  Bir dildeki sesleri karşılayan işaretlerin belli bir sıraya göre dizilmesinden meydana gelen harfler topluluğu. Alfabedeki ilk iki harf Arapçad
 • Tarih düşürmek

  Osmanlıcada Tevrih (توریخ) diye bilinen uygulama bir olayın tarihini nümerik değerler taşıyan bir alfabeyle kodlama tekniği ve s
 • Kitap

  Kitap Basılı veya yazılı kağıt yapraklarının bir araya getirilmesiyle ve insanların hislerini, fikirlerini, başkalarına, uzaktakilere bildi
 • Kaçak Yusuf Destanı

  Kaçak Yusuf Destanı, Karapapakların sözlü anlatı sanatının örneklerinden birisidir.
 • Tacik alfabesi

  Tacik alfabesi olarak tanımlandırılabilir; bunlar Tacikçede اﻟﻔﺒﺎﯼ تاجيكی‬ (F‫ ars-Arap alfabesi), алифбои тоҷи
 • Alfabe (anlam ayrımı)

  * Alfabe, her biri dildeki bir sese karşılık gelen harfler dizisine verilen ad.* Alfabe, ABD'li grafik ve yazı karakteri tasarımcısı ve tipogra
 • Bosna Arap alfabesi

  Bosna Arap alfabesi veya alındığı yazı sistemine göre Bosna Osmanlı alfabesi tarihî dönemde Boşnakçayı yazmak için kullanılmış olan bi
 • Tuva Kitaplar

  Türkçe'nin dallarından Tuva Türkçesi ile yazılmış olan kitaplar. Genel olarak Tuva Cumhuriyeti başkenti Kızıl'da basılan ve çevre bölgel
 • Türk Alfabesi (kitap)

  Türk Alfabesi, Necmettin Sadık Sadak'ın yeni Türk harflerini tanıtmak amacıyla 1928 yılında yayımladığı 24 sayfalık dilbilimi eğitim kit
 • Mirza Şefi Vazeh

  Mirza Şefi Vazeh (Azerbaycan alfabesi: Mirzə Şəfi Vazeh) - Azerbaycanlı şair, eserlerini Azerbaycan Türkçesinde ve Farsça yazmıştır.