Türk atasözlerin için en eski yazılı Türkçe kaynak Dîvân ü Lûgât-it Türk kabul edilir. Atasözleri bir toplumun derin manevi, tarihsel ve mitoloji bilgilerini birleştirirler. Türk atasözleri için de bu kural geçerlidir.

Türk atasözleri

Türk atasözlerin için en eski yazılı Türkçe kaynak Divan ü Lugat-it Türk kabul edilir. Atasözleri bir toplumun derin manevi, tarihsel ve mitoloji bilgilerini birleştirirler. Türk atasözleri için de bu kural geçerlidir.

Örnek AtasözleriDivan ü Lugat-it Türk:

 • Emgek eginde kalmas (I. 110) (Sıkıntı ebediyen sırtda kalmaz.)
 • Karı öküz balduka korkmas (III. 421)(Yaşlı öküz baltadan korkmaz.)
 • Kökge sagursa (suysa) yüzge tüşür (II. 81) (III. 132) (III. 439) (Kişi göğe tükürse, yüzüne düşer.)
 • İm bilse er ölmes (I. 38)(Parolayı bilen kişi hayatını kurtarır, ölmez.)
 • Yaş ot köymes, yalapar ölmes (III. 47) (Yaş ot yanmaz, elçi ölmez, öldürülmez.)
 • Yazmas atım bolmas, yaí±ılmas bilge bolmas (III. 59) (Şaşmaz ok olmaz, yanılmadık bilgin olmaz.)
 • Telim sözüğ uksa bolmas, yalım kaya yıksa bolmas (III. 20) (Çok söz anlaşılmaz, yalçın kaya yıkılmaz.)
 • Teí±sizde tegirmen turgursa, yaragsızda yar bolmas (II. 355) (Uygun olmayan yerde değirmen yapan yararsız ark yapar.)
 • Biş erngek tüz ermes (beş parmak bir (düz) olmaz)
 • Tay atasa at tinur (tay yetişirse at dinlenir)
 • Öldeçi sıçgan muş ayakı kaşır (ölecek sıçan kedi ayağını kaşır)
 • Teve silkinse eşgekke yük çıkar (deve silkinse eşeğe yük çıkar)
 • Ermegüge bulut yük bolur (tembele bulut (bile) yük olur)
 • Bir tilkü terisin ikile soymas (bir tilki derisi iki kez soyulmaz)
 • Koç kılıç kınga sığmas (İki kılıç bir kına sığmaz)
 • Tegirmende tovmış sıçgan kökreginge korkmas (değirmende doğmuş sıçan, gökgürlemesinden kokrmaz)
Orhun yazıtları:

 • Uze tenri basmasar asra yir telinmeser Turk budun ilinin, torunun kim artati; (Üstte gök Tanrı basmasa, altta yer delinmese, Türk ulusu, ülkeni, töreni kim atar?)
Kutadgu Bilig
 • Memleketi alan kılıç ile almıştır. Memleketi tutan kalem ile tutar.


Linkler

 • http://www.tonyukuk.net/DLT.htm
}

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar