1 Mart 1926. 1889 İtalyan Zanardelli yasası esas alınarak hazırlanan yeni Türk Ceza Kanunu TBMM`de kabul edildi. Dönemin Adalet Bakanı Mahmut Esat Bey TBMM`de yaptığı konuşmada yeni yasa hakkında şunları söylüyordu: " Arkadaşlar ceza kanunumuz çok serttir. Çünkü inkılap çok kıskançtır. Fakat şunu heyet-i celilenize temin edebilirim ki sertliği ile beraber ilmi bir eserdir. Bundan korkacak olanlar ve korkması lazım gelenler Türk milletinin menfaatlerine, Türk milletinin huk

Türk Ceza Kanunu

1 Mart 1926. 1889 İtalyan Zanardelli yasası esas alınarak hazırlanan yeni Türk Ceza Kanunu TBMM`de kabul edildi. Dönemin Adalet Bakanı Mahmut Esat Bey TBMM`de yaptığı konuşmada yeni yasa hakkında şunları söylüyordu: " Arkadaşlar ceza kanunumuz çok serttir. Çünkü inkılap çok kıskançtır. Fakat şunu heyet-i celilenize temin edebilirim ki sertliği ile beraber ilmi bir eserdir. Bundan korkacak olanlar ve korkması lazım gelenler Türk milletinin menfaatlerine, Türk milletinin hukukuna ve inkılabına karşı tekin olmayanlardır ve bunların korkması lazımdır."

1 Mart 1926. Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çeşitli tarihlerde toplam 54 kez değişikliğe uğradı. Bunlardan en önemlisi 1936`daki değişikliktir. Türk Ceza Kanunu`na141. ve142. maddelerin eklenmesi bu maddelerin yürürlükten kaldırıldığı 12 Nisan1991 tarihine değin pek çok aydının hüküm giymesine neden oldu.hukuk-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar