Türk Ceza Kanunu 301. Maddesi

Türk Ceza Kanunu 301. maddesi, 5237 nolu Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitap, dördüncü kısım, üçüncü bölümünün son maddesi. Üçüncü bölümde "Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar" ele alınmaktadır.

Türk Ceza Kanunu 301. Maddesi

}

5237 nolu Türk Ceza Kanunu`nun 301. Maddesi`dir. 26 Eylül 2004 tarihinde kabul edilen Türk Ceza Kanunu`nun bu maddesinde Türklüğü, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile ilgili durumlar yer almaktadır. Şu sıralar bu madde konusunda birçok tartışma yaşanmaktadır.

Madde`nin içeriği şöyledir;

1) Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

2) Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini, Devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

3) Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.

4) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

}

İlgili konuları ara

Yanıtlar