Ceza Muhakemesi Kanunu kısa adıyla CMK eski adıyla ''Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'' (CMUK), Türkiye'de ceza muhakemesinin nasıl yapılacağını, bu yargı sürecine katılanların (hakim, savcı, avukat (müdafi) , müdahil, şüpheli, sanık, hükümlü, hükümözlü, mağdur, suçtan zarar gören, tanık (bilgi sahibi) ve bilirkişiler ile kolluk kuvvetleri ) hak ve yetkileri ile yükümlülüklerini, korumaya ilişkin tedbirleri ve mahkeme kararlarına karşı denetim yollarını Soruşturma ve kovuşturma evrelerinde belir

Türk Ceza Muhakemesi Kanunu

Ceza Muhakemesi Kanunu kısa adıyla CMK eski adıyla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK), Türkiye'de ceza muhakemesinin nasıl yapılacağını, bu yargı sürecine katılanların (hakim, savcı, avukat (müdafi) , müdahil, şüpheli, sanık, hükümlü, hükümözlü, mağdur, suçtan zarar gören, tanık (bilgi sahibi) ve bilirkişiler ile kolluk kuvvetleri ) hak ve yetkileri ile yükümlülüklerini, korumaya ilişkin tedbirleri ve mahkeme kararlarına karşı denetim yollarını Soruşturma ve kovuşturma evrelerinde belirleyen geniş anlamlı kurallar bütünüdür. Eski 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun çıkması ve Resmi Gazetede yayımlanması ile birlikte yürürlükten kaldırılmış ve mülga olmuştur. == Dış bağlantılar == * 5271 Sayili kanunun tam metni

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar