Türk düşmanlığı

Türk düşmanlığı, Türk karşıtlığı ya da Türk fobisi (İngilizce: Anti-Turkism ya da Turcophobia), Türklere, Türk kültürüne, Osmanlı İmparatorluğu'na, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk halklarına karşı olan düşmanlık olarak tanımlanır.

Türk düşmanlığı

Türk düşmanlığı, Türk karşıtlığı ya da Türk fobisi (İngilizce: Anti-Turkism ya da Turcophobia), Türklere, Türk kültürüne, Osmanlı İmparatorluğu'na, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk halklarına karşı olan düşmanlık olarak tanımlanır. Anti-Türkizm her zaman sadece Türk halklarına karşı değil, Balkan Müslümanlarına, özellikle Boşnaklar, Arnavutlar, Pomaklar ve Torbeşlere de yönelir. Ayrıca günümüzde Almanya, Belçika, Ermenistan, Çin, Bulgaristan, Polonya, ABD, İsveç, Danimarka, Fransa, İran ve Rusya gibi ülkelerde Türklerin ırkçı saldırılara uğradıkları bilinmektedir. == Tarihi gelişim == Türk düşmanlığının kökleri Haçlı Seferlerine kadar dayanır. Selçukluların Anadolu'yu fethi ve bunu takip eden Bizans'ın umutsuz durumu Papa II. Urban'ı bütün Hıristiyan dünyasını Türklere karşı bir savaşa çağırmasına yol açmıştır. 1400'lerin ortalarında Türklere karşı özel olarak Avrupa'nın her yerinde Katolik dini törenler düzenlenmiştir, bu dini törenlerde verilen mesaj Türklere karşı bir zaferin sadece Tanrı'nın yardımıyla kazanılabileceği ve bu yüzden Hıristiyan aleminin Türklerin zalimliğine karşı direncini yitirmemesi gerektiğidir. Viyana piskoposu Johann Faber (1478 - 1541) şöyle demiştir: :"Dünyada yaş ve cinsiyet ayırımı yapmadan çocuk yaşlı herkesi kesen, hatta ana rahmindeki bebeği bile katleden Türkler kadar acımasız ve kaba bir ırk yoktur.". Gladstone, Osmanlı yönetimindeki Bulgarlar hakkında 5 Eylül 1876 tarihinde basılan, Bulgarian Horrors and the Question of the East, başlıklı 64 sayfalık bir broşür kaleme aldı ve Türklerin dünyadan tasfiye edilmesi gerekliliğini anlattı. Gladstone'a göre Türkler, "insanlığın dev bir insanlık dışı örneği"dir. "Türk hükümeti" olarak adlandırdığı Osmanlı hükümeti için ise "hiçbir hükümetin işlemediği kadar günah işlemiş, hiçbir hükümet onun kadar günahkarlığa saplanmamış, hiçbiri onun kadar değişime kapalı olmamıştır" dedi. === Çeşitli ülkelerdeki Türk karşıtı deyim ve atasözleri === Dünyada pek çok ülkede Türkler ve Türki halklar ile ilgili ırkçı deyimlere rastlanır: * Almancada Liegt ein Turke tot in Keller, waren die deutschen wieder schneller (Bodrumda ölü bir Türk yatıyor, Almanlar yine Türklerden hızlıydılar) şeklinde bir deyim vardır. * Avusturya'nın kırsal kesimlerinde hala çocukların "Es ist schon dunkel. Türken kommen. Türken kommen" ("Hava çoktan karardı. Türkler geliyor. Türkler geliyor.") diye tekerleme söylediği duyulabilir.") * Farsçada "Türk-i har" (ترک خر: eşek Türk), bir Türk halkı olan Azerbaycanlılar karşı kullanılan aşağılayıcı bir sözdür. * Fransızcada Turc kelimesi eskiden C'est un vrai Turc ("Tam bir Türk") vb. meşhur deyimlerde kaba ve acımasız insanları belirtmek için kullanılırdı. * Bir İspanyol biriyle ilgili küçük düşürücü bir yorum yapmak istediğinde "turco" derdi. Ayrıca İtalyanlar "Fumare come un Turco" (Türk gibi sigara içmek) deyimini de sık sık kullanırlar. Almanca "Türk gibi sigara içmek" anlamına gelen deyimler vardır. * Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde askerlere uygun adım yürüme eğitimi verilirken söyletilen "En iyi Türk, ölü Türk" sloganı, 2008 yılında hükumet tarafından alınan bir kararla yasaklandı. * Norveççede "Sint som en tyrker" ("Bir Türk kadar kızgın") şeklinde bir deyim vardır. * İsveççe- XII. Karl'ın yanında İsveç'e giden Türk askerlere yerli halk tarafından "Hund Turkar" (Köpek Türkler) adı verildi. * Rusçada "Незваный гость хуже Татарина" ("İstenmeyen misafir Tatardan kötüdür") şeklinde bir deyim vardır. * Yunancada "Εγινε Τούρκος από το θυμό του" (Öfkesi onu Türk haline getirdi) deyimi, aşırı öfkelenen birini tarif etmekte kullanılır. == Ayrıca bakınız == * Müslüman - Türk katliamları

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar