Büyük Türk Devletleri Büyük Hun İmparatorluğu - M.Ö. 4.

Türk Devletlerinin Kuruluş Ve Yıkılış Tarihleri hakkında detaylı bilgi

Büyük Türk Devletleri

Devletler

Beylikler

Atabeylikler

Hanlıklar

Cumhuriyetler

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Müslüman Türk Devletleri

İtil Bulgarlarından sonra ilk Müslüman Türk devletleri, Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular'dı. Karahanlılar, 944 yılında, İslamı resmî din olarak kabul etti. Karahanlılar arasında İslâm dîninin yayıcısı, Abdülkerim Satuk Buğra Han'ın oğlu Musa Baytaş oldu.