Türk Devrimleri

Türk devrimlerinin en özlü ifadesini Atatürk'ün şu sözlerinde buluruz:"Uçurumun kenarında yıkık bir ülke… Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar… Yıllarca süren savaş…. Ondan sonra içerde ve dışarda saygı ile tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet… Ve bunları başarmak için arasız inkılaplar… İşte Türk inkılaplarının kısa bir deyimi…"Atatürk'ün açıkladığı gibi, Türk milleti eriştiği devrim hareketinde yaptığı hamleler ve yenilikler sayesinde bütün gelenek ve görenekleriyle çürümüş bir toplum d

Türk devrimlerinin en özlü ifadesini Atatürk'ün şu sözlerinde buluruz:

"Uçurumun kenarında yıkık bir ülke… Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar… Yıllarca süren savaş…. Ondan sonra içerde ve dışarda saygı ile tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet… Ve bunları başarmak için arasız inkılaplar… İşte Türk inkılaplarının kısa bir deyimi…"

Atatürk'ün açıkladığı gibi, Türk milleti eriştiği devrim hareketinde yaptığı hamleler ve yenilikler sayesinde bütün gelenek ve görenekleriyle çürümüş bir toplum düzenini yıkmış, onun yerine kişiye gerçek değerini veren ve milleti refaha götüren ileri bir düşünüş ve modern müesseseler getirmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu teokratik (bkz teokrasi) bir devletti, İslam ideolojisine dayanıyordu. Bütün devlet müesseseleri bu ideolojiye göre düzenlenmişti. Halbuki Türk Kurtuluş Savaşından sonra milli sınırlara dayanan yeni Türk Devleti, gerek düşüncede, gerek müesseselerinde ve toplumda yenilik yapmak zorunluğunda idi. Bunun için de eski, fena, zararlı olan değerleri atıp yeni, faydalı ve iyi olan değerleri alması lazımdı: Bu yeniliklerin gerçekleşmesi dinin devletten ayrılmasiyle mümkün olabilirdi. Çünkü devlet laik olduğu takdirde, din Osmanlı İmparatorluğu devrinde olduğu gibi yapılan devrimlerin karşısına bir engel olarak çıkamayacaktı. Fakat kökü çok eski ve derin olan bu sistemi yıkmak kolay değildi. Bu nedenle Mustafa Kemal, ihtiyatlı hareket etmiş, sonunda yeni Türkiye Devletini laik bir devlet haline getirmiştir.

Devrimler

Siyasal devrim

 • Saltanatın Kaldırılması
 • Ankara'nın Başkent Oluşu
 • Cumhuriyet'in İlanı
 • Halifeliğin Kaldırılması
 • Laiklik

  Eğitim devrimi

 • Tevhidi Tedrisat Kanunu
 • Türk Alfabesinin Kabulü

  Kültür devrimi

 • Dil Devrimi
 • Tarih Devrimi
 • Güzel Sanatlar
 • Halk Evleri

  Hukuk devrimi

 • Şeriye ve Evkaf Vekaletinin Kaldırılması
 • 1921 Anayasası ve 1924 Anayasaları
 • Türk Medeni Kanunu

  Ekonomi devrimi

 • İzmir İktisat Kongresi
 • Milli Ekonomimizin Esasları
  • Tarım
  • Sanayi
  • Türkiye'nin Endüstrileşmedeki Amacı
  • Ticaret müesseselerinin gelişmes
  • Ormancılık
  • Hayvancılık
  • Ulaştırma ve Bayındırlık

  Sosyal yapıda devrim

 • Kadın Hakları
 • Şapka, Kılık ve Kıyafet Devrimi
 • Tarikat, Tekke Zaviye ve türbelerin Kapatılması
 • Uluslararası Saat ve Takvimin Kabul Edilmesi
 • Soyadı Kanunu
 • Sağlık ve sosyal Yardım alanında devrim

 • Görüşler

  Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
  Gürüş/yorum alanı gerekli.
  Markdown kodları kullanılabilir.

  Türk Devrimleri ilgili konular