Türk Dili Tetkik Cemiyeti

Türk Dil Kurumu kısaca TDK, Türkçeyi incelemek ve gelişmesi için çalışmak amacıyla 1932'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan kurumdur. Türkiye'nin başkenti Ankara'da yer alan kurum, Türk dili üzerine çalışmalarının yapılıp yayımlandığı bir merkezdir.Türk Dil Kurumu 1955'ten başlayarak çeşitli dallarda ödüller verdi.

Türk Dili Tetkik Cemiyeti hakkında detaylı bilgi

Türk Dili Tetkik Cemiyeti ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Türk Dil Kurumu

İlgili Konu Başlıkları Tümü

I. Türk Dili Kurultayı

I. Türk Dili Kurultayı, 26 Eylül 1932 - 5 Ekim 1932 tarihleri arasında Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen dil kurultayı.

Türk Dili Tartışmaları

Türkiye`de dil devrimi resmi olarak cumhuriyete paralel gelişti. Cumhuriyet`in kurucusu Atatürk bizzat bu işe girişti. Türk Dili Tetkik Cemiyeti sonra Türk Dil Kurumu ile dil devrimini kurumsal hale getirdi.

Türk Dili Kurultayı

I. Türk Dili Kurultayı, 26 Eylül 1932 - 5 Ekim 1932 tarihleri arasında Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen dil kurultayı.''Türk dili, dillerin en zenginlerindendir.

Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu, Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla 12 Temmuz 1932'de Atatürk'ün talimatıyla kurulmuştur. Cemiyetin kurucuları, hepsi de milletvekili ve dönemin tanınmış edebiyatçıları olan Sâmih Rif'at, Ruşen Eşref, Celâl Sahir ve Yakup Kadri'dir. Kurumun ilk başkanı Sâmih ...

Türk Vatandaşı

Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da kısaca Türk. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, Türkiye Cumhuriyeti`ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan kişilerdir.2007 yılı itibariyle Türk Vatandaşlığına kayıt olan insan nüfusu 76 milyon civarındadır.

Türkçe

Türkçe, diğer Türk dilleriyle birlikte Altay dil ailesinin bir kolunu oluşturur. Bu ailenin diğer üyeleri Moğolca, Mançu-Tunguzca ve Korecedir. Japoncanın Altay dil ailesinin bir üyesi olup olmadığı konusu tartışılmaktadır.

Güneş Dil Teorisi

Güneş-Dil Teorisi , 1930`lu yıllarda Mustafa Kemal Atatürk tarafından desteklenen ve bizzat geliştirilen dil teorisi.

Atatürk Devrimleri

I. Siyasal Devrimler: Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922) Cumhuriyet'in ilanı (29 Ekim 1923) Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924) II- Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi: Şapka iktisası (giyilmesi) Hakkında Kanun (25 Kasım 1925) Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin ...

1932

1932 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.

5 Mart

5 Mart Gregorian Takvimine göre yılın 64. günüdür. Sonraki sene için 301 gün var (Artık yıllarda 302).

Türkiye Tarihi

Türkiye; çok eski devirlerden beri bilinen bir memlekettir. Daima göçlere istilalara uğramıştır. Doğu ve batı, Asya ve Avrupa kıtalarının köprüsü mahiyetinde olduğundan çeşitli kavim, devlet, kültür ve medeniyetleri bünyesinde barındırdı. Hattiler, M.Ö. 2500-2000 yılları ...

Reşit Galip Aydın

Milletvekili Dr. Reşit Galip 5 Mart 1934'te zatürreeden öldü. Toprağa verildiği gün, gazeteler memleketin “büyük bir inkılapçı,ateşli bir milliyetperver, temiz bir politikacı ve devlet adamı, samimi bir halkçı, canlı bir hatip ve doktor” kaybettiğini yazdılar.

Türkiye Türkçesi

Türkçe, Türk dili ya da Türkiye Türkçesi, batıda Balkanlar’dan başlayıp doğuda Hazar Denizi sahasına kadar konuşulan Altay dillerinden biridir.

Ahmet Cevat Emre

Ahmet Cevat Emre Girit fatihlerinden Veliyeddin Paşanın, Resmo şehri dışında, manastırdan çevirmiş olduğu Kaadiri tekkesinde doğdu.(d. 1876, ö. 1961) Dilbilimci, çevirmen ve yazar. Türk Dil Kurumu'nda dilbilgisi ve sözcük derleme encümenlerinde çalıştı ve bu konularda eserler ...