Türk Dilleri

Kısaca: Türk dilleri veya Türk lehçeleri, Doğu Avrupa'dan Sibirya ve Çin'in batısına dek uzanan bir alanda ana dil olarak 180 milyon kişi tarafından, ikinci dil olarak konuşanlar da sayılırsa yaklaşık 250 milyon kişi tarafından konuşulan, 40 ayrı yazı diline bölünen bir dil kümesi olarak tanımlanır. Türk yazı dilleri olarak da belirtilirler. ...devamı ☟

Türk dilleri
Türk Dilleri

Türk dilleri

Türkçe Türk dilleri kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Türksprachen

- 1 yıl önce
KARŞILAŞTIRMALI TÜRK DİLLERİ (LEHÇELERİ) SÖZLÜĞÜ AHMET BİCAN ERCİLASUN‘un değerli KARŞILAŞTIRMALI TÜRK LEHÇELERİ SÖZLÜĞÜ çalışmasını kılavuz alarak oluşturduğumuz veri tabanını paylaşıyoruz. (7000 civarında sözcük 9 Türk dilindeki anlamı ile paylaşılmıştır. Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Başkurt Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi, Tatar Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Uygur Türkçesi, rusça) https://turkdiliningucu.wordpress.com/karsilastirmali-turk-dilleri-lehceleri-sozlugu/

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sibirya Türk dilleri
5 ay önce

Kuzey Türk dilleri Türk dillerinin bir koludur. Bu gruba ait sekiz dilin toplam konuşucu sayısı 700.000 civarındadır. Bu dilller doğu Türk dillerinden gelişmiştir...

Oğuz dil grubu
6 ay önce

daha geç yazı dili olmasına rağmen dil köklü bir yazı dili geleneğine sahiptir. Günümüzde konuşulan Oğuz dilleri bulundukları coğrafya ve sahip oldukları...

Oğuz grubu, Afganistan, Afşarca, Almanya, Argu grubu, Avrupa, Aynallu, Azerbaycan Türkçesi, Azerbeycan, Azeri Türkçesi, Balkan
Türk dili
6 ay önce

Türk Dili şu anlamlara gelebilir: Türk dilleri: Doğu Avrupa'dan Sibirya ve Çin'in batısına dek uzanan bir alanda ana dil olarak 180 milyon kişi tarafından...

Türk Dilleri Ailesi, 1922, 1924, 1930, 1936, 1940, 2005, 2010, Afganistan, Almanya, Altay dilleri
Altay Dilleri
6 ay önce

Altay dilleri ilk olarak 18. yüzyılda ileri sürülmüş Avrasya'da yaygınca konuşulan Türk dilleri, Moğolca, Tunguzca ve bazen Japonca, Korece ve Aynu dillerinin...

Dil dilleri, Ural Altay dil aileleri, Avrupa, Azerbaycan Türkçesi, Başkurt Türkçesi, Buryatça, Dil, Gagauz Türkçesi, Gökoğuz Türkçesi, Japon, Kazak Türkçesi, Kazan Tatar Türkçesi
Uygur grubu
5 ay önce

grubu Türk dillerinin bir koludur. Bu gruba ait dillerin toplam (ana dil olarak) konuşucu sayısı 65 milyon civarındadır. Günümüzdeki Uygur dilleri şunlardır:...

Uygur grubu, Afganistan, Argu grubu, Batı yugurca, Gansu, Kazakistan, Kıpçak grubu, Kırgızistan, Ogur grubu, Oğuz grubu, Sibirya grubu
Kıpçak Grubu
6 ay önce

Kıpçak grubu veya Kıpçak dilleri, Türk dillerinin bir koludur. Yaklaşık 30 milyon kişi bu gruba ait dillerden birini konuşur. Avrupa, kuzey Orta Asya,...

Kıpçak grubu, Ardahan, Argu grubu, Artvin, Azerbeycan, Başkurtça, Dağıstan, Erzurum, Kafkas, Karaimce, Karakalpakça
I. Türk Dili Kurultayı
5 ay önce

Harf devrimini gerçekleştirir. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerinin belirlenmesi, köklerinin araştırılması, Türk lehçe, şive ve ağızlarının bilimsel...

I. Türk Dili Kurultayı, 12 Ekim, 1928, 1932, 26 Eylül, 28 Ağustos, 5 Ekim, Dil, Taslak, Türk Dil Kurumu, Ruşen Eşref
Türk Dil Kurumu
6 ay önce

Rifat Bey'dir. Türk Dili Tetkik Cemiyetinin gereği, "Türk dilinin öz güzelliğini ve varsıllığını ortaya çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine...

Türk Dil Kurumu, 12 Temmuz, 1932, 1934, 1936, 1951, 1960, 1980, 1982 Anayasası, 1998, 1 Kasım