Türk edebiyatına roman, Fransızca`dan yapılan çevrilerle girdi. Bu çevirilerden ilki Yusuf Kamil Paşa`nın Fenelon`dan yaptığı Terceme-i Telemak`tır. Daha sonra adı bilinmeyen bir çevirmen Victor Hugo`nun ünlü romanı Sefiller`i (Les Miserables) çevirdi.

Türk edebiyatında roman

Türk edebiyatına roman, Fransızca`dan yapılan çevrilerle girdi. Bu çevirilerden ilki Yusuf Kamil Paşa`nın Fenelon`dan yaptığı Terceme-i Telemak`tır. Daha sonra adı bilinmeyen bir çevirmen Victor Hugo`nun ünlü romanı Sefiller`i (Les Miserables) çevirdi.

1860-1880 yıları arasında başta Fransız yazarlar olmak üzere birçok Batılı yazarın eseri Türkçe`ye çevrildi. İlk Türk romanı Şemseddin Sami`nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eseridir. Sami`den sonra Ahmed Mithad romanlarıyla Türk romanının gelişmesine katkıda bulundu.

Türk romanı asıl Tanzimat döneminde gelişti. Recaizade Mahmud Ekrem`in Araba Sevdası yeni teknikler kullanılan Batılı anlamda türüne en yakın ilk Türk romanıdır.

Servet-i Fünun edebiyatı döneminde ilk usta romanlar ve usta yazarlar kendilerini gösterdi. "Sanat sanat içindir" tezini savunan bu yazarlar aşk ve acıma gibi konuları işledi. Halid Ziya Uşaklıgil bu dönemin en önemli romancısı sayılır. Uşaklıgil`in Aşk-ı Memnu (1925) adlı romanı günümüzde de en başarılı Türk romanlarından biri olarak kabul edilir.

1910`dan sonra milli duyguların ağır basmasıyla birlikte "Genç Kalemler" dergisi çevresinde Türkçülük akımı gelişti. Milli romanların yazılması bu dönemde başladı. Halide Edip Adıvar`ın Vurun Kahpeye, Reşat Nuri Güntekin`in Çalıkuşu romanları bu dönemin örneklerindendir.

Cumhuriyet döneminde çağdaş Türk romanı ortaya çıktı. Toplumsal ve sosyal gelişmeleri konu alan romanlar yazıldı. Köy ve kent romanları ayrımı da bu dönemde yazılmaya başladı.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar