Türk İstiklal Harbi

Kurtuluş Savaşı, İstiklâl Harbi ya da Millî Mücadele olarak adlandırılan, I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf Devletleri'nce işgali sonucunda Misak-ı Millî sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadele.

Türk İstiklal Harbi

Türk İstiklal Harbi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Türk Kurtuluş Savaşı

İlgili konuları ara

Yanıtlar