Türk Lügati

Divan lügat

Ahteri Lügati

''Ahteri Lügati'', ''Lügat-i Ahteri'' veya ''Ahteri-i Kebir'', Arapça-Türkçe lügat. Müellifi, Ahterî mahlaslı lügat âlimi Muslihiddin Mustafa bin Şemseddin Karahisârî' dir. Ahteri, 1496 yılında Afyonkarahisar' da doğmuştur, basılan tek eseri lügatidir. B...

Divanu Lûgat’it-Türk

Divanu Lûgat-it-Türk

Divan lugat

Kilisli Rifat Bilge

Kilisli Rifat Bilge Türk dili ve edebiyatı araştırmacısı. 1873 senesinde Kilis’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kilis’te yaptı. İstanbul Darülmuallimin’in iptidaiye (ilk), rüşdiye (orta) ve aliye bölümlerini bitirerek 1898’de muallim oldu. Çeşitli liseler...

Divanı Lügatı Türk

Divan -ı lügatit türk