Türk mûsıkisi

Klasik Türk mûsikîsi veya Türk sanat müziği, makamlı bir Türk müzik türü.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: klâsik türk müziği, 10. yüzyıl, 1405, 1512, 1640, 1730, 1836, 1945, ali kuşçu, bizans i̇mparatorluğu, dede efendi
Türk mûsıkisi
Türk Mûsıkisi

İlgili konuları ara

klasik türk müziği 10. yüzyıl 1405 1512 1640 1730 1836 1945 ali kuşçu bizans i̇mparatorluğu dede efendi
...

Okuma Önerileri

Bendir
1 yıl önce

Klasik Türk musikisinde ve özellikle Mevlevi zikr musikisinde daire veya def adıyla bilinen vurmalı çalgının Mağrip ülkelerine (özellikle Fa

Bendir, Mevlevi, Müzik, Taslak, Mağrip
Bursa
1 yıl önce

Bursa Osmanlı Devletinin bir ara başkentliğini yapan, evliyalar diyarı, tarihî abideler şehri, tabiî güzellikleri ve binlerce senedir bilinen

Bursa, Zafer Plaza, 10 Eylül, 1326, 1365, 1877, 1920, 1922, 1933, 1960, 1963
Hümayun
3 yıl önce

Hümayun,Türk Musikisindeki basit makamlardandır. Kelime anlamı cennet kuşu ya da uğurlu, saadetli demektir. Bu makam dinleyicide derin keder his

Mehter
2 yıl önce

Mehter, Osmanlı Yeniçeri Askeri Bandosu dünyanın en eski askeri bandolarından birisidir. Farsçadaki "mihter" kelimesinden türemiştir.

Mehter, 1299, 15 Haziran, 1826, 1911, 1914, 1952, Bando, Cumhuriyetin ilanı, Davul, Dünya
Davul
1 yıl önce

Davul Alm. Grosse Trommel, Pauke (f), Fr. Grosse caisse (f), İng. Drum. Türklerin kullandıkları eski bir çalgı. Bugün kullanılanların çok ç

Davul, Akatça, Anadolu, Arapça, Artvin, Asur, Bando, Ermenice, Eski Mısır, Giresun, Gümüşhane
Mehteran
1 yıl önce

Mehteran Osmanlılarda, askerî mûsikîyi icrâ eden topluluk. Farsçada mihter olarak geçen mehter kelimesi, ekber (en büyük), âzâm (pek ulu) m

Nevruz
1 yıl önce

Nevruz, İranlılar, Türkler, Kürtler, Azeriler, Afganlar, Arnavutlar, Gürcüler, Türkmenler, Tacikistanlılar, Özbekler, Kırgızlar tarafından

Nevruz Bayramı, 21 Mart, Alevi, Avrupa, Azerbaycan, Batı Trakya Türkleri, Divanü Lügati't-Türk, Farsça, Kazakistan, Kültür, Kırgızistan
Tef
1 yıl önce

Tef, yuvarlak bir tahta kasnağın bir veya iki yanına deriden bir örtü geçirilerek yapılan ve parmak vuruşlarıyla çalınan

Tef, Alet, Araplar, Avrupa, Davul, Müzik, Orkestra, Tahta, Wikimedia Commons, İspanya, Fasıl
Fahte
3 yıl önce

Fahte, Türk musikisinde 10 ya da 20 zamanlı olarak kullanılmış bir usuldür. 19. yüzyıldan itibaren 10 zamanlı olarak kullanılan şekline Len

Fahte, Müzik, Taslak, Türk musikisi, Lenk Fahte, Usul
Ney
1 yıl önce

Klâsik Türk musikisindeki nefesli sazlardan biri. Bu musikideki ahenkler, ney'e göre yapıldığı için önemi büyüktür. 12 çeşidi...

Ney, Acem (müzik), Akort, Allah, Badem yağı, Boynuz, Buselik, Dügah, Fındık, Gerdaniye, Hüseyni
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.