Türk Mukavemet Teşkilatı

Kısaca: 1 Nisan 1955'te faaliyete geçen ve Türklere saldırmaya başlayan, Türk köylerini yakıp yıkan, EOKA tedhiş örgütüne karşı, Türk halkının savunmasını yapacak bir örgütlenme gereksinimini duyan Kıbrıs Türkleri, önceleri çeşitli mukavemet grupları oluşturmuştur. Bunlar arsında en etkili olanı Volkan'dır. Ancak, dağınık, küçük ve eğitimsiz olan bu mukavemet gruplarının askeri bir yapıya sahip EOKA karşısında, Türk halkının savunmasını yapması mümkün olmamıştır. ...devamı ☟

Türk Mukavemet Teşkilatı
Türk Mukavemet Teşkilatı

1 Nisan 1955'te faaliyete geçen ve Türklere saldırmaya başlayan, Türk köylerini yakıp yıkan, EOKA tedhiş örgütüne karşı, Türk halkının savunmasını yapacak bir örgütlenme gereksinimini duyan Kıbrıs Türkleri, önceleri çeşitli mukavemet grupları oluşturmuştur. Bunlar arsında en etkili olanı Volkan'dır. Ancak, dağınık, küçük ve eğitimsiz olan bu mukavemet gruplarının askeri bir yapıya sahip EOKA karşısında, Türk halkının savunmasını yapması mümkün olmamıştır.

Bu eksikliği gidermek amacıyla Burhan Nalbantoğlu, Rauf Denktaş ve Kemal Tanrısevdi tarafından 27 Temmuz 1957'de, Lefkoşe'de kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT), dağınık olarak faaliyet gösteren küçük mukavemet gruplarını birleştirerek, tüm adaya yaygın, her Türk köyünde varlık gösteren güçlü bir mukavemet örgütü olmuştur.

TMT, Rumların iddia ettiği gibi bir saldırı ve tedhiş örgütü değildir. Terör örgütü EOKA'dan 2.5 yıl sonra, Türklere yönelik saldırıların yoğunlaşması üzerine kurulmuş olması da, bunun en açık kanıtıdır. Faaliyet gösterdiği içinde hiçbir Rum köyüne saldırmayan TMT, Türk gençlerini eğitmiş, kendilerini savunmaları için gerekli silahları sağlamıştır.

TMT'nin amaçları şöyle sıralanabilir:

1) Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğini sağlamak,

2) ENOSİS'e ve bu hedef doğrultusunda yapılan girişimlerle estirilen teröre karşı durmak,

3) Türklere yapılacak saldırıları geri püskürtmek,

4) Türk Toplumunun birliğini ve bütünlüğünü sağlamak, ENOSİS'i savunan AKEL'in Türk toplumu içinde ideolojik etkinlik kurmasını ve iç cepheyi bölmesini önlemek,

5) Rumlara ve İngilizlere karşı Kıbrıs Türklerinin haklarını savunmak,

6) Anavatan Türkiye ile sıcak ilişkileri ve Türk Halkının Anavatana bağlılığını sürdürmek...

Bu ilkeler doğrultusunda başarılı bir mücadele vermiş olan TMT, 1958-60 ve 1963-74 döneminde Türk halkının direnişini örgütlemiş, Rum saldırıları karşısında ayakta kalmasını sağlamıştır. TMT'nin bu direnişi, adanın Yunanistan'a bağlanmasını önlemiş, bağımsızlığın gerçekleşmesini sağlamıştır.

Kıbrıs'taki asıl Ulusal Kurtuluş Örgütü, Türk Mukavemet Teşkilatı'dır. Onu karalamak için kampanya yürüten Rum liderliği, TMT'nin faşist bir örgüt olduğu iddiasını gündeme getirmiştir.

Oysa TMT, Kıbrıs Türk halkının savunmasını birinci planda tutan bir örgütlenmedir. Faaliyet gösterdiği dönemde, elinde silahla Türk halkına saldıran EOKA üyelerini hedef seçmiştir. Hiçbir Rum, sadece Rum olduğu için TMT'nin hedefi olmamıştır. Hiçbir Rum yerleşim birimi, TMT'nin saldırına uğramamıştır. Bütün bunlar TMT'nin faşist bir örgüt olmadığını ortaya koymaktadır.

Öte yandan, eğer TMT faşist bir örgüt olsaydı, toplumun yönetimini eline aldığı 1963-74 döneminde, İtalya ve Almanya'da olduğu gibi faşist bir parti kurar, yönetimini bu partiye bırakır ve Kıbrıs Türk toplumunu faşist ideoloji doğrultusunda yönetirdi.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kıbrıs Türk Genel Komitesi
6 yıl önce

kuruldu. Türk Mukavemet Teşkilatı ile koordineli olarak Kıbrıslı Türkler adına yasama ve yürütme çalışmalarını kendi başına yaptı. Kıbrıs Türktür Partisi'nin...

Kara Çete
6 yıl önce

Bunun önemli bir nedeni de örgüt üyelerinin karakterleriydi. Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) eski Lefkoşa Serdarı Aydın Samioğlu örgütü "kontrol altına...

Boğaz Sancağı
6 yıl önce

Boğaz Sancağı, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın Lefkoşa - Girne arasında ulaşımı sağlayan Boğaz bölgesinde faaliyet gösteren bir sancağıydı. Kanlı Noel saldırılarının...

Cumhuriyet Parkı (Lefkoşa)
6 yıl önce

bir anıt mezar yapılacaktır. Denktaş'ın kabri, parkta bulunan Türk Mukavemet Teşkilatı Anıtı'nın 150 metre kadar güneyinde yer almaktadır. ^ Cumhuriyet...

Mücahit
2 yıl önce

Batılı ülkelerde gündelik kullanıma girmesi, 18. yüzyıl Hindistan'ında Birleşik Krallık'la savaşan Müslüman gruplara dayanır. Türk Mukavemet Teşkilatı...

Burhan Nalbantoğlu
6 yıl önce

Kıbrıs Türkü tıp doktoru ve siyasetçi. Türk Mukavemet Teşkilatının kurucuları arasında yer almıştır. Kıbrıs'taki Türk halkının siyasi ve sosyal hayatında...

Kenan Çoygun
6 yıl önce

bitirerek (Türk Silahlı Kuvvetleri)'ne (TSK) katıldı. Kıbrıs'ta EOKA saldırılarının artması üzerine, 1962 yılında, Türk Mukavemet Teşkilatı Komutanlığı...

Kenan Çoygun, 13 Ekim, 1924, 1942, 1962, 2005, Ankara, Bayraktar, Bursa, EOKA, Kıbrıs
Derviş Ali Kavazoğlu
6 yıl önce

Mağusa, Alaniçi - 11 Nisan 1965), AKEL üyesi Kıbrıslı Türk siyasetçi. Silahlı Türk Mukavemet Teşkilatı örgütü tarafından Kostas Mişaulis ile birlikte öldürülmüştür...