Türk Tarih Tezi

Kısaca: Türk Tarih Tezi, 1930'lu yıllarda Türkiye'de ortaya atılan ulusçu tarih yorumu. Osmanlı tarih yazımının mirası olan İslam merkezli tarih yorumlarına ve Avrupa merkezli tarih yorumlarına karşı alternatif bir ulusçu yorum geliştirilmesi amacıyla 1930'larda ortaya atılmıştır. ...devamı ☟

Türk Tarih Tezi
Türk Tarih Tezi

Türk Tarih Tezi, 1930'lu yıllarda Türkiye'de ortaya atılan ulusçu tarih yorumu. Osmanlı tarih yazımının mirası olan İslam merkezli tarih yorumlarına ve Avrupa merkezli tarih yorumlarına karşı alternatif bir ulusçu yorum geliştirilmesi amacıyla 1930'larda ortaya atılmıştır. Türk Tarih Tezi'nin iki temel amacından söz edilebilir:
 1. Türk ulusunu odak alarak tarihi yeniden yazarak bir Türk ulusal kimliğinin yaratılmasına katkıda bulunmak, bu şekilde Cumhuriyet'in temel amacı olan ulus-devlet yaratma sürecine tarihsel bir referans oluşturmak.
 2. Türklerin dünya uygarlıklarının gelişiminde önemli bir yere sahip olduğu tezini kanıtlayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin meşruiyetinin tarihsel olgularca doğrulandığını göstermek.


İçerik

Temel kabuller

Türk Tarih Tezi, beyaz ırkın kökeninin Orta Asya olduğu hipotezinden yola çıkmaktadır. Buna göre çeşitli göç dalgaları halinda Orta Asya'dan dünyaya yayılan Türkler dünya medeniyetlerinin önemli bir kısmını kurmuştur.

Türk Tarih Tezi’nin temel kabulleri şu şekilde özetlenebilir:

 1. Türkler, brakisefal ve beyaz ırktandır. Beyaz ırkın anayurdu Orta Asya’dır,
 2. Medeniyetin beşiği Türklerin anayurdu olan Orta Asya’dır,
 3. Göçler sonucu Türkler birçok yere yayılmış ve uygarlaşmayı tetiklemiştir,
 4. Anadolu’nun ilk yerli halkları Türklerdir; Hititler vs. halklar dahil,
 5. Kürtler dağ Türküdür. Bu yüzden 80 yıl önce Kürtlere dağ Türkü denilmişti,
 6. İtalyada yaşamış Etrüskler Türkdür,
 7. Irak'ın güneyindeki Sümer uygarlığını Türkler kurmuştur,
 8. Mısır medeniyetinin ilk kurucuları Orta Asyalı brakisefal Türklerdir,
 9. Maya, Aztek ve İnka Amerika uygarlıklarını Türkler kurmuştur,
 10. 70 bin yıl önce Asya ve Amerika kıtası arasından batmış Mu kıtasında konuşulmuş olan Mu dili Türkçedir,
 11. Peygamber Hz. Nuh Türktür.


Görüldüğü gibi, Türk Tarih Tezine göre Irak, Anadolu, Mısır ve Ege medeniyetlerinin ilk kurucuları Orta Asyalı brakisefal ırkın temsilcileridir: Hitit, Sümer, Etrüsk, Rum, Yunan, Kürt, Macar vs. halklar Türk sayılmaktadır. Başka bir deyişle, bu teze göre Avrupa’dan Çin’e kadar uzanan coğrafyadakilerin çoğu Türktür.

Atatürk ve Türk Salim Bolat

Mustafa Kemal Atatürk 1930'lu yıllar boyunca yaptığı çeşitli konuşmalarda Türk Tarih Tezi'ni bizzet desteklemiştir. Örneğin "Bu memleket tarihte Türk’tü, o halde Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır." sözüyle Anadoluda eskiden beri yaşamış bütün halkların Türk olduğunu belirtmektedir.

"Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir ırkın evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır." sözleriyle de Kürtler, Rumlar, Bulgarlar, Makedonlar vs. halkların Türk olduğunu öne sürmektedir.

"Anadolu 7000 yıllık Türk beşiğidir" sözü de Anadolu'da Türklerin varlığının Malazgirt Savaşı'ndan çok öncelere dayandığı anlamını taşımaktadır; Anadolu'nun en eski halkları Atatürk'e göre Türk'tür.

Bu gerçekliği Atatürkün kendi yazdığı şiirdede görebiliriz: "Gafil, hangi üç asır, hangi on asır / Tuna ezelden Türk diyarıdır. / Bilinen tarihler söylememiş bunu / Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak, / Dinleyin sesini doğan tarihin, / Aydınlıkta karaltı, karaltıda şafak / Yalan tarihi gömüp, doğru tarihe gidin. / Asya'nın ortasında Oğuz oğulları, / Avrupa'nın Alpleri'nde Oğuz torunları / Doğudan çıkan biz / Nerde olsa, ne olsa kendimizi biliriz / Türk sadece bir milletin adı değil, / Türk bütün adamların birliğidir. / Ey birbirine diş bileyen yığınlar, / Ey yığın yığın insan gafletleri / Yırtılsın gözlerdeki gafletten perde, / Hakikat nerede?"

Bu şiirden anlaşıldığı kadarıyla Atatürk'e göre Alp Dağları'na kadar uzanan yerdekiler Türk'tür. Tuna nehrinin "ezelden beri Türk diyarı" olduğunu belirterek de Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Ukrayna gibi Tuna havzası ülkelerinin üzerinde yaşamış olan halkların Türk olduğu tezini ortaya koymaktadır.

Atatürk, Türk Tarih Tezi'nde dile getirilen göç hareketleri ve "Kayıp Kıta Mu" efsanesi arasında bir bağlantı kurulabileceğini düşünmüş ve bu konuda araştırma yapmak için bazı girişimlerde bulunmuştur. Bu efsaneye göre Pasifik Okyanusu'nda, Asya ve Amerika kıtaları arasında bulunan ve Avustralya'nın iki katı büyüklüğünde olan Mu Kıtası 70 bin yıl önce batmıştı. Atatürk, Türk halkının Mu kıtasından dünyaya yayılmış olabileceğini düşünerek bir araştırma başlattı; Meksika’ya elçi olarak atanan Tahsin Mayatepek'i, Türkçe ile Maya dili benzerliğin araştırılmasıyla görevlendirdi.

Kaynakça

* Copeaux, Etienne, Türk Tarih Tezinden Türk-İslam Sentezine, İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, 2000, ISBN 97533307.

 • Türk Tarihinin Ana Hatları: Kemalist Yönetimin Resmi Tarih Tezi, İstanbul, Kaynak Yayınları, 1996, ISBN 975343118X.

Dış bağlantılar

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Türk Tarih Tezi Resimleri

Türk Tarih Kurumu
1 yıl önce

Hükmünde Kararname ile Türk Tarih Kurumu ayrı bir kamu tüzel kişiliğe sahip olup, 1983 yılında kurulan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun denetim...

Tarih, Türkiye, Başbakanlık, Cımhurbaşkanlığı, Atatürk, Cumhuriyetin İlanı, TBMM
Türk Tarihinin Ana Hatları
1 yıl önce

Antik Çağ tarihi ile Türklerin bu bölgelerdeki gelişimi ve katkıları ele alınmıştır. Kitabın 1931 baskısı ise 30 bin adet olmuştur. Türk Tarih Tezi ^ Doğan...

Güneş-dil teorisi
1 yıl önce

Başkaya, 1991, ISBN 975-8449-16-8 ^ Türk Tarih Tezi, Güneş-Dil Teorisi ve Kürt Sorunu, İsmail Beşikçi, 1991 ^ Türk tarih tezi ve Mu kıtası, Kemal Şenoğlu, ISBN...

Türk Tiyatrosu
1 yıl önce

ile ortaya çıkan batılı tarzdaki Türk tiyatrosunu ifade eder. Başka toplumlarda olduğu gibi Türk toplumunda da tarih öncesi kimi ritüeller, ayin ve dini...

Modern Türk Tiyatrosu, Geleneksel Türk Tiyatrosu, Tiyatro
Türkler
1 yıl önce

olunmuştur ki, Türk Tarih Tezi ortaya çıkarılmış ve hiçbir bilimsel, gerçekçi ve objektif delili olmadığı halde Hititlerin dahi Türk olduğu iddia edilmiştir...

Türk, Türkiye, Osmanlı Devleti, Göktürkler, Orta Asya, Türkiye Cumhuriyeti, Türk Devletleri, Anadolu, Asya
Türk halkları
1 yıl önce

No. 158, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Nisan 1976, s. 229 - 247 ^ Hamit Koşay, ldil - Ural bölgesindeki Türkler'In Menşei Hakkında, V. Türk Tarih Kongresi:...

Türk halkları, Türk halkları
Klasik Türk Müziği
1 yıl önce

iddialardan en önemlisi Osmanlı müziğinin Türklerin değil, Bizans ve İran müziği kaynaklı olduğuna dair olan tezdir. Hüseyin Sadeddin Arel ve Rauf Yekta gibi...

Klasik türk müziği, Klasik türk müziği
Azeriler
1 yıl önce

"Eski Türk tezi"ne göre Türklerin yerleşmesi 3 dalga halinde olmuştur. İlk dalga M.Ö. VII. yüzyıl sonrarından VIII. yüzyıl başlarına kadar, bu tezin savuncuları...

Azeriler, Azerbaycan, Türkler, Türkçe, Azerice, 28 Mayıs, ABD, Akkoyunlu, Almanya, Altınordu, Anadolu