Türk Tarihi Kronolojisi

Türk tarihi, günümüzdeki Türk halklar'ın ve yabancı halkların arasında zamanla erimeden önce Türk dilini konuşmuş olan Türk topluluklarının ortak tarihidir. Göktürklerden önce varolmuş Türk dili konuşan topluluklar bazı tarihçiler tarafından, Türk tabiri yerine Ön Türk tabiri ile anılır.

Türk Tarihi Kronolojisi

Düzenle|Mayıs 2007 Her iki sütunda sözü edilen olaylar hem Türk hem de genel tarihi ilgilendirmektedir.

Tarih||Türk Dünyası||Genel Tarih
İ.Ö 334 || ||İskender`in Asya`yı fethi.
İ.Ö. 3.yy || En eski Türk-Moğol sözcüğünün kullanımı.||
İ.Ö. 221 || || Ts`in-che Houang-ti, Çin imparatoru.
İ.Ö. 210 || Hiong-nu konfederasyonu lideri Teu-man`ın ölümü.||
İ.Ö 206-220 || || Çin`deki Han hanedanlığı.
İ.Ö 201 || Türkçe konuşan Kırgız halkından ilk kez söz edilmesi.||
İ.Ö. 177-165 || Yüe-çilerin Kansu`dan Baktriane`ye sürülmeleri ve oradaki Helen krallığını ortadan kaldırmaları.||
İ.Ö 166||Hiong-nuların Çin akınları.||
İ.Ö 138-126||Baktriane`de Çang Kien elçiliği; Çin-İran ilişkileri.||
İ.Ö. 49||Çi-çi`nin Talas`a göçü.||
İ.Ö 48|| ||Sezar`ın Mısır`a gidişi.
İ.Ö. 31-41|| ||Augustus`un imparator oluşu.
İ.S. 48||Hiong-nuların iki krallığa bölünmeleri.||
93||Hiong-nuların Sienpiler tarafından yenilmeleri.||
II.yy||Hunlar Aşağı Volga`da?||
224|| ||İran`da Sasani imparatoru.||
260||Şan-si`nin kuzeyinde Tabgaçlar.||
306-337|| ||Konstantinos.||
308-350||Kuzey Çin`de Hiong-nu krallıkları.||
317|| ||Çinlilerin Nanking`e çekilmesi.
330|| ||İznik Konsili.||
374-375||Hunların Don`u geçişi.||
386-409||Tabgaçlar Kuzey Çin`de.||
395|| ||Bizans, Roma`nın ikinci başkenti.
402||Juan-Juan (Avarlar) imparatorluğunun kuruluşu.||
406||Cermenler`in Ren`i geçişi.||
422||Lo-yang`ın Tabgaçlar tarafından alınışı.||
427||Romalılar ve Hunların ittifakı.||
440||Eftalit (Ak Hun) istilalarının başlaması.||
451||Atilla Galya`da.||
476|| ||Batı Roma İmparatorluğunun sonu.
480||Hazar ve Tuna arasında Bulgarlar.||
496|| ||Tolbiac zaferi: Kral Clovis`in din değiştirmesi.
527-568|| ||Bizans İmparatoru Justinianus`un başa gelmesi.
531-578||Kafkas surlarının İranlı Hüsrev tarafından dikilmesi.||
534||Tabgaçların (Vey) dağılması.||
552||Tu-kiulerin ayaklanması, imparatorluklarının kurulması.||
565||Eftalitlerin (Ak Hun) ortadan kaldırılması. ||
582||Tu-kiu imparatorluğunun dağılması. ||
590-604|| ||Papa I. Gregorius.
618-907|| ||Çin`deki T`ang hanedanlığının başa gelmesi.
622|| ||Hicret.
626-627||Doğu imparatoru Heraklios`un Hazarlardan yardım istemesi.||
629-638|| ||Kral Dagobert.
636-642|| ||Yakın Doğu`da Müslüman Araplar. Sasani İran`ın sonu.
642||Güneydoğu Avrupa proto-Bulgar imparatorluğunun bölünmesi.||
661||Şam`da Emevi hanedanlığı.||
674||Türk paralı askerlerinin İslam topraklarındaki varlığı.||
680||Balkanlar`da Slav öncesi Bulgarlar.||
681-744||İkinci T`ou-kiue imparatorluğu.||
732|| ||Charles Martes`in Arapları Poitiers`de yenmesi.
744-840||Moğolistan`da Uygur İmparatorluğu.||
750|| ||Bağdat`ta Abbasi hanedanlığı.
751||Orta Asya`da Çinliler, Araplar ve Türkler arasında Talas Savaşı.||
755||Türk paralı asker Ngan Lu-Şan`ın Çin`deki isyanı.||
762-770||Çin Uygurları. Manizmi benimsemeleri.||
~780||Kama (Volga) Büyük Bulgaristanı`nın kuruluşu.||
785-809|| ||Harun er-Reşid`in Bağdat halifesi oluşu.
800|| ||İmparator Charlemagne.
811||Bulgar kralı Krum`un I.Nikephoros`u öldürmesi.||
833-882||Samerra`daki paralı Türk askerleri||Abbasi başkenti Samerra.
840-924||Moğolistan`da Kırgız krallığı. Uygurların Sin-kiang ve Kansu`ya yerleşmeleri.||
843|| ||Verdun Antlaşması.
851-863||Aziz Kyrillos`un Hazarlar`a gelişi.||
864-865||I.Boris`in Hristiyanlığı benimsemesi. Balkan Bulgarlarının Slavlaşması.||
868-884||Kahire`de Tolunoğulları.||
874|| ||İran`da Samanoğulları krallığı.
880||Raşid el-Türki`nin Yukarı Mısır seferi.||
883||Çin`deki Şa-t`o Türkleri.||
IX.yy||Güneydoğu Avrupa`da Peçenek egemenliği.||
905||Mısır valisi İhşid.||
911|| ||Normandiya`daki Normanlar.
921||İbn Fadlan`ın henüz Müslümanlaşmış Volga Bulgarlarını elçi olarak ziyareti.||
-||Alp Tegin`in Gazneli imparatorluğunu kurması.
907-926|| ||A-pao-ki`nin Çin`i Kitanlara açması.
923-946||Çin`de Şa-t`o egemenliği.||
944-1090||Peçeneklerin ardı kesilmeyen Bizans saldırıları.||
963-1025|| ||II. Basileus.
965||Hazar başkentinin Sviatoslav tarafından alınışı.||
969|| ||Mısır`ın Fatimiler tarafından fethi.
985||Sirderya`da Selçuklular.||
987|| ||Fransa kralı Hugues Capet.
995||Harezmlilerin tek bir devlet çatısı altında birleşmeleri.||
999||Karahanlıların Buhara`yı işgali.||İran Sasani kralıığının sonu.
999-1030||Gazneli Mahmud Hindistan`da.||
X. yy sonu||Kaşgar yöresinin Müslümanlaşması. Karahanlılar: Müslüman-Türk imparatorluğu.||
1016||Rus ve Bizanslıların Hazarları ortadan kaldırması.||
1026-1090||Bizans`a karşı Peçenek saldırıları.||
1040||Selçukluların Gaznelileri yenmesi.||
1054||Batı ve Doğu Kiliselerinin ayrılması.

Kaynaklar

  • Türklerin Tarihi, Jean-Paul Roux, Kabalcı Yayınevi, ISBN: 975-997-091-0

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar