Türgiş (Çince: 突骑施/突騎施; pinyin: tūqíshī, 630 - 766), 6'ncı ve 7'nci yüzyılda Göktürk imparatorluğuna bağlı olup 630'da Doğu Göktürk Kağanlığın yıkılmasıyla serbest kalan tarihi bir Türk boyu.

Türkeşler

Türgiş (Çince: 突骑施/突騎施; pinyin: tūqíshī, 630 - 766), 6'ncı ve 7'nci yüzyılda Göktürk imparatorluğuna bağlı olup 630'da Doğu Göktürk Kağanlığın yıkılmasıyla serbest kalan tarihi bir Türk boyu. Baga Yunis Temür Han Türgişler Devleti'ni kurdu. Kendi adına para bastı. II. Göktürk Kağanlığının kurulmasıyla yeniden Göktürk egemenliğine girdiler. II. Göktürklerin son dönemlerinde yeniden serbest kalan Türgişlerin başına Su-lu Kağan geçti. Su-lu Kağan Emevilere karşı mücadele etti. Türgişler Emevi ordularını durdurarak, Orta Asyanın Araplaşmasını önlediler. 766 yılında Türgiş Devletine Karluklar son verdi.

Ayrıntılı bilgi

* http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/t%C3%BCrgi%C5%9Fler

Yanıtlar