Türkiye'de Asgari Ücret

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Türkiye'de Asgari Ücret ilgili konular

 • ücret

  Ücret, Marksist ekonomi politik anlayışta, Klasik iktisat'tan farklı olarak emeğin değeri ya da fiyatı değildir. Aksine Marks, bu noktada klas
 • Sosyal adalet

  Sosyal adalet, toplumun bir üyesi olarak kabul edilen bireylerle toplum arasındaki sosyal ilişkilerin ortaklaşa iyinin gerçekleştirilmesi amacı
 • Asgari ücret

  ASGARİ ÜCRET Alm. Mindestlohn (m), Fr. Salaire minimum (m), İng. Minimum wage. İşverenin, işçiye ödemek zorunda olduğu en düşük ücret. As
 • Eşel Mobil

  Eşel Mobil Alm. Gleitende skala (f), Fr. Echelle mobile, İng. Sliding scale. Değişken ücret sistemi. Oynak ücret, hareketli merdiven sistemi anl
 • Asgari endişe

  Asgari endişe (LC) IUCN kırmızı listesinde nesli tehlikede olmayan türleri içine alan bir kategoridir. Yaygın bulunan türlerin çoğunluğu as
 • Ücretli kölelik

  Ücretli kölelik (veya maaşlı kölelik), kişilerin yaşamlarını sürdürmek için belli bir ücret karşılığı çalışmak zorunda olması du