:''Bu madde Türkiye'deki elektrik mühendisliği hakkında olup, yurtdışındaki elektrik mühendisliğinden farklıdır. Türkiye'de elektrik mühendisliği bölümleri yüksek akım üzerine eğitim verir.''.

Türkiye'de elektrik mühendisliği

Bu madde Türkiye'deki elektrik mühendisliği hakkında olup, yurtdışındaki elektrik mühendisliğinden farklıdır. Türkiye'de elektrik mühendisliği bölümleri yüksek akım üzerine eğitim verir.. Türkiye'de elektrik mühendisliği; Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı, enerji sistemleri ve alternatif akımda çalışan yüksek güçlü cihazların (elektrik makinaları, güç transformatörleri vb.) tasarımı, geliştirilmesi, korunması, denetimi, güvenliği ve işletilmesi konularıyla ilgilenir. Bu alan 19. yüzyıl sonlarında elektrikli telgraf ve güç kaynaklarının ticarileşmesiyle meslek olarak tanımlanmaya başlamıştır. William Gilbert'in 1600'lerde yazdığı De Magnete adlı eseri "elektrik" teriminin orijinini oluşturmaktadır. Birçokları tarafından elektrik mühendisliğinin ya da elektriğin babası olarak nitelendirilmektedir. == Alt dallar == * Güç mühendisliği == Elektrik mühendisinin çalışma alanları == Geniş çalışma alanları vardır: * Elektromekanik sanayii, * Yurtiçi ve yurtdışı fabrika ve işletmelerinin elektrik müteahhitlik, işletim ve danışmanlık hizmetleri, * Enerji üretim, iletim, dağıtım, tüketim sektörü, * Elektrik makinaları ve transformatör imalat sanayii, * Güç elektroniği ve sürücü sistemler, * Elektrik makinaları dinamiği, modellenmesi ve kontrolü, * Kablo imalat sanayii, * Bina ve yol aydınlatmaları, fabrika ve bina otomasyonları, * Elektrikle ısıtma, proje ve uygulama mühendisliği, * Yüksek gerilim şalt cihazları üretimi alanlarında çalışabildikleri gibi, kendi danışmanlık ve müteahitlik bürolarını da kurabilirler. == Ayrıca bakınız == *Elektronik mühendisliği *Elektrik mühendisliği *Elektronik ve haberleşme mühendisliği == Dış bağlantılar == * İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü * KOÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü * YTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar