Gençlikle ilgili sorunlar Türkiye'nin gündemindeki önemli konular arasındadır. Devlet; ekonomik, sosyal ve kültürel çerçevede, gençlik sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunlara çözüm yolları bulunması için, ilgili ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve üniversitelerle işbirliği içinde çalışmalar yapmaktadır.

Türkiye'de Gençlik

Gençlikle ilgili sorunlar Türkiye'nin gündemindeki önemli konular arasındadır. Devlet; ekonomik, sosyal ve kültürel çerçevede, gençlik sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunlara çözüm yolları bulunması için, ilgili ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve üniversitelerle işbirliği içinde çalışmalar yapmaktadır. Son yıllarda sosyal ve kültürel alanlarda vakıf, dernek ve gençlik birlikleri aracılığı ile gençlerde örgütlenme konusunda önemli mesafeler alınmaya başlanmıştır.

Gençlere Yönelik Kamusal Hizmetler. Türkiye’de gençlere, eğitim, sağlık, çalışma hayatı, sosyal güvenlik, istihdam, kültürel yaşantı, serbest zamanların değerlendirilmesi ve zararlı alışkanlıklardan korunması gibi konularda hizmetler verilmektedir. Bu hizmetler, değişik bakanlıklar ve bu amaçla kurulmuş sivil toplum örgütleri tarafından yerine getirilmektedir. Gençlerin serbest zamanlarının değerlendirilmesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Genel Müdürlük, gençlere spor hizmet ve faaliyetleri dışında, gençlik merkezleri ile gençlik kulüpleri, gençlik kampları ve uluslararası organizasyonlar gibi faaliyetlerde hizmetler sunmakta, koordinasyon görevini yerine getirmektedir.

Gençlik Merkezleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri’ne bağlı, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler çerçevesinde serbest zamanlarını değerlendirmelerine fırsat veren ve ortam hazırlayan kültürel kurumlardır. Bu merkezler sanat, bilim, spor, karikatür ve el sanatları gibi çok çeşitli alanlarda gençlerin bilgi ve becerilerini artıracak organizasyonlar düzenlemekte ve gençleri ödüllendirmektedir. Gençlik Merkezleri ayrıca konferans, panel, sempozyum, yarışma ve diğer etkinliklerle gençleri, zararlı alışkanlıklardan korunmaları için bilgilendirmektedir. Gençlik Merkezleri'nin işlevlerinin artırılması ve daha çok sayıda gencin bu merkezlere üye olmalarının sağlanması için yapılan çalışmalar da olumlu sonuçlar vermektedir. 2002 yılı itibariyle Gençlik Merkezleri sayısı 81'i il merkezlerinde, 30’u ilçe merkezlerinde olmak üzere 111’e ulaşmıştır.

Gençlerin toplumsal, psikolojik ve rehberlik yönünden desteklenmesi amacıyla 57 Gençlik Merkezi'nde "Rehberlik ve Danışma Büroları" kurulmuştur. Gençlik Merkezleri’ne üye gençlerin ekonomik yönden desteklenmesi için, "Gençlik Kartı" uygulaması başlatılmıştır.

Bu faaliyetler aktif bir şekilde devam etmektedir. Gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmesinde önemli bir yer alan, halk oyunlarının yaygınlaştırılması ve yaşatılmasında büyük katkıları olan Gençlik Merkezleri, Üniversiteler, Dernek ve Kurum-Kuruluşlar Arası Halk Oyunları ve Halk Müziği Yarışmaları’na, 2002 yılında 352 ekip (kız-erkek) ve 12.300 genç katılmıştır.

2002 yılında uluslararası nitelik kazandırılan Ulusal Gençlik Kampları 30 ilde uluslararası, 30 ilde ulusal olmak üzere 60 ilde 4 devre halinde başarıyla gerçekleştirilmiştir. Ulusal kamplara 16.000 genç ve uluslararası kamplara 34 ülkeden 561 yabancı gencin katılımı sağlanmıştır.

2003 yılında 40 ilde açılacak Ulusal-Uluslararası Gençlik Kampları'nda 24.000 genç, bölgesel kamplarda 3.000 genç ve merkez kamplarda açılacak olan 13-17 yaş grubu gençlik kamplarıyla 3.000 gence kamp yaptırılarak toplam 30.000 genç bu olanaktan yararlanabilecektir.

Uluslararası Faaliyetler. Türkiye, başta Avrupa Konseyi olmak üzere CDEJ, DSJ, UNESCO, ECO vb. uluslararası teşkilatlar ile gençlik hizmetleri konusunda işbirliği ve koordinasyon içerisindedir.

Gençler, gençlikle ilgili olarak düzenlenen uluslararası organizasyonlara ve faaliyetlere katılmaları için teşvik edilmektedir. Yabancı ülkelerle yapılan Gençlik Değişim Programları yolu ile de gençler arasındaki kültür ve bilgi alışverişine olanak sağlanmaktadır. Bu etkinlikler çerçevesinde, 1994 yılında Almanya ile imzalanan "Gençliğe İlişkin Politikalarda İşbirliği Protokolü"nde öngörülen Gençlik Değişim Programları’na, 2002 yılında 25’i Türkiye, 17’si Almanya’da olmak üzere toplam 42 etkinlik yapılmıştır. Etkinliklere 113 grup ve 1000’e yakın genç katılmıştır.

Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsünde bulunan Türkiye'nin gençliğinin, Avrupa gençleriyle birlikte ortak programlar hazırlayarak onların faaliyetleri ve örgütlenmeleri konularında bilgilendirilmelerini sağlamak ve Avrupa Birliği eğitim programlarına katılabilmek amacıyla "Ulusal Ajans" kurma çalışmaları son aşamasına gelmiştir.

Avrupa Birliği’nin eğitim programlarından olan “Socrates”, “Leonardo” ve “Youth” gençlik programlarının hazırlık toplantılarından “Youth” programı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğuna verilmiştir.

Yanıtlar