Türkiye’de haberleşme hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi için posta ve telekomünikasyon hizmetleri birbirinden ayrılmış; Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. müstakil olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Türkiye'de Haberleşme

Türkiye’de haberleşme hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi için posta ve telekomünikasyon hizmetleri birbirinden ayrılmış; Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. müstakil olarak hizmet vermeye başlamıştır. Halen 1.080 merkez, 2.019 şube, 1.382 acentelik olmak üzere toplam 4.481 işyerinde posta hizmetleri sürdürülmektedir. 2002 yılı sonu itibariyle 707 merkezde otomasyon sistemine geçilmiş olup, 2003 yılında 397 işyerini de bu kapsama dahil ederek, toplam 1.104 merkeze ulaşması hedeflenmiştir. Türk Telekom'un özelleştirilmesi çalışmaları ise son yıllarda hızlandırılmıştır.

Mobil telefon haberleşme sisteminde giderek artan talebi karşılamak ve yeni teknolojik gelişmelerin uygulanmasına imkan vermek amacıyla, ülkede faaliyet gösteren mevcut üç özel mobil telefon operatörü bulunmaktadır. Sektörde rekabet yaratılması için gerekli olan ve 29 Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe giren 4502 Sayılı yeni Telekomünikasyon Yasası ile Türk Telekom'a, GSM 1800 mobil telefon şebekesi kurma ve işletme yetkisi verilmiştir. Türk Telekom GSM 1800 şebekesini kurmak ve işletmek amacıyla Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş’yi kurmuştur.

Uydu haberleşmeciliğinde de olağanüstü bir gelişme sürecine giren ülkede ilk önemli adım 1994 yılında Fransız Aerospatiale firması tarafından yapılan Türksat 1B Haberleşme Uydusu’nun Türk Telekom adına yörüngeye yerleştirilmesi olmuştur. Ülkenin ilk uydusu olan Türksat 1B'yi, 1996 yılında yörüngeye yerleştirilen Türksat 1C izlemiş ve Ankara yakınlarında iki yer istasyonu kurulmuştur. Ülkenin üçüncü uydusunun uluslararası alanda pazarlanması ve işletilmesi amacı ile %75'i Türk Telekom'a, %25'i ise Alcatel Spacecom'a ait Eurosiasat adlı bir ortaklık şirketi kurulmuştur. Türksat 2A adı verilen bu uydunun hizmet bölgesi Türkiye, Avrupa ve Asya'dır. 1 Şubat 2001 tarihinde hizmete giren 32 adet kanalı ve kaplama alanlarındaki yüksek gücü ile şu ana kadar dizayn edilmiş benzerlerine göre en güçlü uydular arasında bulunan Türksat 2A ile Türkiye, uydu haberleşmeciliği alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmuştur.

Türkiye’de 2002 sonu itibariyle kablolu TV abone sayısı 954.612, telefon abone sayısı 19 milyon civarında olup, cep telefonu abone sayısı ise 15 milyonu geçmiştir. Bilgisayarlar arası haberleşmede yurtiçi ve yurtdışı imkanlarının geliştirilmesi ve ülke çapında yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Turpak Şebekesi ülkede birbirinden farklı tipteki terminal veya bilgisayar cihazlarının uyumlu iletişimine olanak sağlamaktadır.

Başta Orta Asya Türk Cumhuriyetleri olmak üzere, bölge ülkeleri ile karşılıklı ilişkilerin artırılması amacıyla Avrasya Posta Birliği kurulmuş, 5-7 Haziran 2001 tarihlerinde İstanbul’da Avrasya Posta Birliği 1. Kongresi yapılmıştır.

Yanıtlar