Türkiye'de resmî yazım ve eğitim dili Türkçe'dir.Anayasa'nın 42. maddesi uyarınca:Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez.

Türkiye'de konuşulan diller

Türkiye'de resmi yazım ve eğitim dili Türkçe'dir.Anayasa'nın 42. maddesi uyarınca:

Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır.

Bu yasa gereği Türkiye'de Kürtçe, Zazaca, Arapça, Lazca, Adigece ve Boşnakça gibi dillerde eğitim ve öğretim yapılamamaktadır.Uluslararası insan hakları savunucuları Türkiye nüfusunun %20 ile %25'inin Türkçe dışındaki anadilleri konuştuğunu ve bu dillerin yazılı hale getirilmezse Ubıhça gibi yok olacağını öngörmektedirler. Lozan Antlaşması uyarınca Türkiye'de Türkçe'nin dışında tanınan 3 dil vardır: Ermenice, Yunanca ve İbranice. Türkiye'de konuşulan başlıca diller ise:

Milliyet gazetesinin 50 bin kişi ile yüzyüze görüşüp KONDA'ya 2007 yılında yaptırdığı ankete göre 72 milyon 975 kişi içerisinde anadili olarak konuşulan dllerin sıralaması şöyle:

arnavutça %18,15 (1.486.154)Yanıtlar