Türkiye’de matbaacılığın, Avrupa’da bulunuşundan kısa bir süre sonra başladığı ve Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan azınlıkların matbaalar kurduğu bilinmektedir. İlk matbaa 1494 yılında Yahudiler tarafından kurulmuş ve Tevrat tefsiri olduğu sanılan ilk kitap da aynı tarihte basılmıştır. Ancak gerçek anlamda yayın yapan ilk Türk matbaası 1729 yılında yayın hayatında başlamıştır.

Türkiye'de Matbaacılık

Türkiye’de matbaacılığın, Avrupa’da bulunuşundan kısa bir süre sonra başladığı ve Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan azınlıkların matbaalar kurduğu bilinmektedir. İlk matbaa 1494 yılında Yahudiler tarafından kurulmuş ve Tevrat tefsiri olduğu sanılan ilk kitap da aynı tarihte basılmıştır. Ancak gerçek anlamda yayın yapan ilk Türk matbaası 1729 yılında yayın hayatında başlamıştır. İlk basılan eser “Lugat-i Vankuli” denilen Türkçe-Arapça bir sözlük olmuş ve bunu diğer eserler izlemiştir. Kurulan ilk özel basımevi 1840’ta çıkan “Ceride-i Havadis” gazetesinin basımevidir.

Türkiye'de ilk Türk matbaasının kuruluşuna kadar olan dönemde kitaplar elle yazılmış ve çoğaltılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme döneminde (15.-17.yy) bilim adamlarının özellikle başkent İstanbul ve önemli ilim merkezleri olan Bursa, Amasya ve Manisa gibi illerde toplanması, bu merkezlerde yazma eser üretimini artırmıştır. Türkiye geçmişten devraldığı bu eserlerle, dünyanın yazma eser bakımından en zengin ülkesidir. Halen 300.000 cilt yazma eser varlığına sahiptir. Dünyanın birçok ülkesindeki araştırmacılar bilimsel çalışmaları için bu eserlerden yararlanmaktadır.

1729'da ilk Türk basımevi kuruluşundan, 1928 yılında Latin harflerinin kabulüne kadar geçen sürede yalnızca 20.000 eser basılmış, buna karşılık bu tarihten sonraki 50 yılda basılı eser sayısı 200.000'i aşmıştır. Özellikle son yıllarda bu rakamın daha da arttığı gözönüne alınırsa, Cumhuriyet'in ve Atatürk Devrimleri’nin ülkenin kültür hayatında oynadığı büyük rol açıkça ortaya çıkmaktadır.


Ülkede 2002 yılı sonu itibariyle 8.382 yayıncının 132.741 kitabına ISBN (Uluslararası Standart Kitap Numarası), 4.233 süreli yayına ISSN (Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası) tahsis edilmiştir. 2002 yılında derlenen kitap sayısı 12.552 ve derlenen süreli yayın sayısı ise 2.044’tür.türkiye'De matbaacılığı ödev olarak almıştım ve türkçebilgi'den öğrendim ve harikaydı

Yanıtlar