Türkiye'de Nükleer Enerji

Türkiye'de nükleer enerji, Türkiye'de şu an nükleer enerji santrali yapılma aşmasındadır. 1970 yılından itibaren nükleer santral kurulma girişimlerinde bulunuldu fakat bu girişlerimin çoğu sonuçsuz kalmış, 2004'te, nükleer enerji santrali konusu yeniden gündeme gelmiş ve santraller toplamda üç santralden biri için çalışmalar devam etmekte olup ikisi için yapılma aşamasına gelinmiştir.

Türkiye'de nükleer enerji, Türkiye'de şu an nükleer enerji santrali yapılma aşmasındadır. 1970 yılından itibaren nükleer santral kurulma girişimlerinde bulunuldu fakat bu girişlerimin çoğu sonuçsuz kalmış, 2004'te, nükleer enerji santrali konusu yeniden gündeme gelmiş ve santraller toplamda üç santralden biri için çalışmalar devam etmekte olup ikisi için yapılma aşamasına gelinmiştir. Tarihi Türkiye'de nükleer çalışmalar, nükleer teknolojiye sahip olmayan pek çok Avrupa ülkesiyle eş zamanlı olarak, "Atom enerjisinin barışçı amaçlarla kullanılması" konusunda düzenlenen 1. Cenevre Konferansı'ndan hemen sonra 1955 yılında başlatılmıştır. 1961 yılında, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde, eğitim ve temel araştırmalar için yararlanılan 1 MW gücünde bir deney reaktörü işletmeye alınmıştır. 1972-74 yıllarında yapılabilirlik etüdleri ve yer araştırmaları değişen şartlara göre revize edilmiş, 1976 yılında Silifke'nin batısındaki Akkuyu mevkii ilk kuruluş yeri olarak seçilmiş ve yapılan geniş kapsamlı araştırmalara dayanarak Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu'ndan yer lisansı alınmıştır.

1980'ler

1982 yılında herhangi bir ihale açılmadan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TA­EK) Baş­kan­lı­ğı ara­cı­lı­ğıy­la Ato­mic Energy of Ca­na­da Li­mi­ted (AECL), Sie­mens-Kraft­werk Uni­on (KWU) ve Ge­ne­ral Elec­tric (GE) fir­ma­la­rın­dan tek­lif­ler top­lan­dı.

1990'lar

1989'da Arjantin ile 25 MW'lık pasif sistemli modüler prototip projesine girişilmek istenmiş, 1991 başlarında yeterli görülmeyen bu girişimden vazgeçilmiştir. 15 Ekim 1997’de AECL, NPI (Nuc­le­ar Po­wer In­ter­na­tio­nal/Sie­mens ve Fra­ma­to­me Kon­sor­si­yu­mu) ve WES­TING­HOU­SE (Mit­su­bis­hi ile bir­lik­te) tek­lif­le­ri­ni sun­du­lar fakat 2000 senesinde hükümet bu projenin sonuçlandırılmasından ve ülkede nükleer santral kurulmasından vazgeçtiğini açıkladı. Haziran 2005'te dönemin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Başkanı Okay Çakıroğlu, ilk santralin 2012'de açılacağını belirtti. Güler, ilk santralın inşaatına 2007'de başlanılacağını Şubat 2006'da açıkladı. 2010-2020 arasında 5 bin megavatlık üç nükleer santral kurmayı amaçlayan "Nükleer Enerji Yasası", 17 Ocak 2007'de çıkarıldı. Ancak dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, santrali kuracak şirketin yapısı, denetimi, söküm masrafı gibi alanlarda anayasaya aykırılıklar olduğu gerekçesiyle yasanın üç maddesini veto etti. Ayrıca bakınız * Türkiye Atom Enerjisi Kurumu * Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı * Greenpeace Türkiye * Nükleer Santraller ve Ülkemizde Kurulacak Nükleer Santrale İlişkin Bilgiler Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı * Nükleer Enerji ve Tartışmalar Işığında Türkiye'de Nükleer Enerji Gerçeği Ankara Üniversitesi * Türkiye'de Nükleer Santral Kurulumu Hacettepe Üniversitesi Dış bağlantılar * Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi sitesi * Türkiye Atom Enerjisi Kurumu resmi sitesi * Greenpeace Akdeniz resmi sitesi * Akkuyu Nükleer Enerji Santrali resmi sitesi * Elektrik Üretim A.Ş. resmi sitesi * TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu * Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı resmi sitesi

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Türkiye'de Nükleer Enerji ilgili konular

 • Enerji

  Alm. Energie (f), Fr. Energie (f), İng. Energy. İş yapabilme kâbiliyeti. Enerji kelimesi “kudret” yerine kullanılmaktadır. Bir sistemin ener
 • Nükleer

  Nükleer enerji, atomun çekirdeğinden elde edilen bir enerji türüdür. Kütlenin enerjiye dönüşümünü ifade eden, Albert Einstein'a ait olan
 • Nükleer enerji

  Nükleer enerji ya da çekinsel erke, atomun çekirdeğinden elde edilen bir enerji türüdür. Kütlenin enerjiye dönüşümünü ifade eden, Albert
 • Nükleer enerji mühendisliği

  Nükleer enerji mühendisliği, nükleer fizik ve radyasyonun madde ile etkileşimi ilkelerine dayalı olarak atomun çekirdeği üzerine pratik uygul
 • Nükleer teknoloji

  Nükleer teknoloji atom çekirdeğinin reaksiyonlarıyla ilgilenen bilimdir. Önemli nükleer teknolojiler arasında nükleer enerji, nükleer tıp ve
 • Nüksem 2007

  kayda değerlik
 • Türkiye'de nükleer enerji

  Türkiye'de nükleer enerji, Türkiye'de şu an nükleer enerji santrali yapılma aşmasındadır. 1970 yılından itibaren nükleer santral kurulma g
 • Sinop Nükleer Enerji Santrali

  Sinop Nükleer Enerji Santrali, Sinop ili İnceburun Yarımadası'nın deniz kenarında kurulacak olan nükleer enerji santrali. Türkiye'nin Akkuyu N
 • Nükleer santral karşıtı insan zinciri

  Nükleer santral karşıtı insan zinciri, 17 Nisan 2011 tarihinde Mersin'nin 140 kilometre (87 mil) batısında Gülnar, Büyükeceli'de Türkiye'nin