Türkiye topraklarının 20.703.122 hektarı orman alanıdır.

Türkiye'de Ormancılık

Türkiye topraklarının 20.703.122 hektarı orman alanıdır. Bu alanın 10.547.987 hektarı verimli, 10.155.135 hektarı ise bozuk orman vasfındadır.

Devlet ormanlarında ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki arazilerde ağaç servetini çoğaltmak, toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi kurmak, geliştirmek ve çevre değerlerini korumak amacıyla, 1995 yılında "Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu" çıkartılmıştır. Alınan teknik ve mali teşvik önlemleriyle 2002 yılında 28.647 Ha. ağaçlandırma, 18.608 Ha. erozyon kontrolü, 440 Ha. mera ıslahı, 117 milyon adet fidan ve 62 ton orman ağacı tohumu üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarla birlikte başlangıçtan 2002 yılı sonuna kadar 1.817.791 Ha. alanda ağaçlandırma, 470.243 Ha. alanda erozyon kontrolü, hektar 97.477 Ha. alanda mera ıslahı yapılmıştır. 10 milyardan fazla orman ağacı fidanı ve 5.757 ton orman ağacı tohumu üretilmiştir. Bu çalışmalar için yaklaşık 3 milyar ABD Doları harcanmıştır.

Ülkede ormancılık sektöründe kamu ve özel kesim olarak yılda ortalama 21-22 milyon m3 odun ham maddesi üretimi yapılmaktadır. Yurtiçi odun arz açığının kapatılması için 1986 yılından bu yana her yıl ortalama 1-1.5 milyon m3 endüstriyel odun ithalatı da gerçekleştirilmektedir.

Yanıtlar