Türkiye'nin sahip olduğu tabiat şartları nedeniyle %80'den fazlasının ormanlarla kaplı olması gerekirken bu oran % 25'tir. Türkiye'deki ormanlar; Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı'nın sorumluluğu altındadır.

Türkiye'de ormanlar

Türkiye`nin sahip olduğu tabiat şartları nedeniyle % 80`den fazlasının ormanlarla kaplı olması gerekirken bu oran % 25`tir. Türkiye Çevre ve Orman Bakanlığı`nın sorumlulugu altındadır. [1] Türkiye`de ormanların az olmasının nedenleri:
 • 1- Türkiye`nin eski bir yerleşim alanı olması nedeniyle savaşlar ve göçler sırasında ormanların tahrip edilmesi.
 • 2. Tarla açmak, hayvan otlatmak ve odun ihtiyacını karşılamak için ormanların tahrip edilmesi.
 • 3- Orman yangınları.


Türkiye`de Ormanların Bölgelere Göre Dağılışı

Ormanların Faydaları

 • 1. Hava kirliliğini önler.
 • 2. Erozyonu engeller.
 • 3. Ürünlerinden yararlanılır. Kağıt, selüloz ve kereste gibi çeşitli sanayi kollarında kullanılır. Ayrıca reçine, sığla yağı, kozalak vb. çok sayıda yan ürünleri bulunur.
 • 4. Çeşitli hayvanlara barınak oluşturur.
 • 5. Yüzeysel akışı ve selleri engeller.
 • 6. Yer altı su miktarını arttırır.
 • 7. Yağmur bulutlarını çekerek yağış olmasını sağlar
 • 8. Havadaki oksijen miktarını arttırır
 • 9. İnsanlara ekonomik katkısı vardır.


Ormanların korunması için alınması gereken önlemler • 1. Orman yangınları önlenmelidir.
 • 2. Usulsüz ağaç kesimlerine engel olunmalıdır.
 • 3. Ormanlara zarar veren hayvanların (özellikle, kıl keçileri) ormanlardan uzaklaştırılması gerekir.
 • 4. Yanan veya kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi gerekir.
 • 5. Yakıt olarak odun kullanımı azaltılmalıdır.
 • 6. Çocuklarımız başta olmak üzere herkes ormanın yararları ve korunması gerektiği konusunda bilinçlenmesi ve gerekli eğitimi almalıdır.
 • 7. Ormanlara cam kırıkları bırakılmamalıdır.(orman yangınlarını önlemek için)


Göz AtKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar