Türkiye'de sansür,

Türkiye'de sansür

Türkiye'de sansür,

Tarihi

Osmanlı İmparatorluğu

Osmanlı İmparatorluğu'nda 1794'te ilk yabancı gazeteler çıkarılmıştır. İlk Türk gazetesi 1 Kasım 1831'de padişah emriyle yayımlanmaya başlayan Takvim-i Vekayidir. Sultan II. Mahmud bu gazeteden beklediğini "Bu gazete, kutsal şeriata ve devlet düzenine dokunmama şartıyla, benim iktidarıma çok yardımcı olacaktır." diyerek anlatmıştı. Bu gazetenin yayımı 1860 yılına dek sürdü ve 1860'da tümüyle Resmi Gazete'ye dönüştürüldü. 1879 tarihinde bir dizgi yanlışı nedeniyle kapatılan gazete 1891'de tekrar yayımlanmaya başladı. Yalnızca bir yıl sonra aynı sebepten kapatılmasına karar verildi ve 1908'e kadar kapalı kaldı. 21 Ekim 1860 tarihinde Tercüman-ı Ahval, Agah Efendi tarafından çıkarılmaya başlandı. Bu gazetede devletin kötü gidişininden bahseden ve imparatorluk yöneticilerini eleştiren yazılar çıkıyordu. Ziya Bey'in eğitim ile ilgili bir yazısı sebebiyle gazete 1861 Mayıs ayında iki hafta süreyle kapatıldı. 501 başvuruyla en fazla içerik kaldırma talebinde bulunan ülke Türkiye oldu.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar