Türkiye’de yaşayan etnik gruplar, birçok kategoride belirtilebilir. Türkiye birçok etnik grubu barındıran bir ülkedir.

Türkiye'de yaşayan etnik gruplar

düzenle|Ağustos 2007 Türkiye birçok etnik grubu barındıran bir ülkedir. Ulus-devlet anlayışı nedeniyle nüfus sayımlarında etnik köken sayımı yapılmadığı için bir etnik kökenin nüfusunun ne kadar olduğu tespiti tam olarak yapılamamaktadır. Bazı kişiler ve gruplar bu tahmini yapsalar da genelde objektif kalmayı başaramamaktadırlar. <ref>Ali Tayyip Önder, Türkiye`nin Etnik Yapısı, 1999, Ankara</ref>

Etnik gruplarTürkiye`de yaşayan etnik gruplar şu şekilde sınıflandırılıabilir:

 • Türk : Avşar, Yörük, Manav, Türkmen, Tahtacı, Tatar, Nogay, Pomak, Kırgız, Karapapak, Terekeme, Gacal, Azeri, Özbek, Harzem, Çepni, Oğuz, Kırımçak, Karaçay, Balkar, Kazak, Kumuk, Karakalpak, Uygur, Ahıska, Muhacır, Gagavuz, Salurlu, Yerli, Pallık, Dadaş, Gakkoş, Efe, Abdal, Aydınlı, Aşiret, Sıraç, Nalcı, Çaylak, Teber, Beydili, Barak, Şirvan, Karabağlı, Şaman, Torbeş, Oratakçı, Amuca, Bedrettinli, Karamanlı, Patriot, Kırım Tatarı, Yakut, Hazar, Karakeçili, Sarıkeçili, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Torlak, Kasap, Kıvırcık, Peçenek, Kıpçak, Göçmen, Çıtak, Eybek, Zeybek, Sancaklı, Dobrucalı, Afgan Türkü.
 • Kürt: Kırmançi, Sorani, Gorani, Dimili
 • Zaza
 • Gürcü: Acar, Kartveli, Kart, Svan, Svan-Megrel, Melaşvili, Gurian ,İngilo
 • Kafkasyalı: Abhaz (Kavimleri: Aşıwua, Aşkarıwua, Apsuwa) , İnguş, Adige (Kavimleri: Çemguy, Abzeh, Şapsıh, Hatukay, Natuhay, Kabardey, Besleney, Mahoş, Bejduğ, Jane), Lezgi, Çeçen, Oset, Avar, Ubıh
 • Boşnak: Bosnalı, Sancaklı.
 • Arnavut: Şiptar, Toska ve Gega (Kosova)
 • Arap : Fellah, Nusayri, Sason, Bitlis, İdil, Urfa, Bedu ,Diyarbakır
 • Laz: Mohdi , Megrel
 • Hemşinliler
 • Ermeni
 • Süryani: Türoyo, Qıltu, Mlahsö
 • Musevi
 • Rum
 • Roman : Rom, Çingene, Poşa
 • Nasturi: Türoyo
 • Keldani: Surit
 • Bahai
 • Yezidi: Ezidi, İzdi, Azidi, İzid, Izdi, Darsın, Rasni
 • Sudanlı
 • Pontus
 • Leh


Bazı Türk Boylarının Yaşadığı Şehirlere Örnek:

 • KIPÇAK:Ardahan,Artvin,Erzurum
 • TEREKEME:Ardahan,Kars,Iğdır,Ağrı,Sivas,Muş,Amasya
 • AHISKA:Iğdır,Bursa,İzmir
 • AZERİ:Iğdır,Kars,Ağrı,Ardahan
 • YÖRÜK:İzmir,Antalya,Afyon,Bursa,Ankara,Mersin,Muğla,Aydın,Balıkesir
 • MANAV:Bursa, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce
 • TÜRKMEN:Ardahan,Ş.Urfa,Tunceli,G.Antep,Kilis
 • AVŞAR:Kayseri,Adana,Kastomonu,Bolu,Isparta,Muğla,Antalya,Ardahan,Kars
 • KASAPLI:Mersin,Antalya,Karaman,Konya,Adana
2007 yılında Milliyet Gazetesi`nin Konda Araştırma Şirketine yaptırdığı ve şirketin denekler ile tüm Türkiye çapında 47958 kişiyle evlerinde yüzyüze yaptığı bir anket neticesinde Türkiye`nin etnik yapısı deneklerin kendilerini tanımlmalarına göre şu şekilde ortaya çıkmıştır:<ref> Milliyet-Konda araştırması</ref><ref> Milliyet-konda Araştırmasının etnik yapıyla ilgili bölümü</ref> |
Araştırmada kullanılan kimlik grupları Toplamda % Deneklerin Söyledikleri Kimlik kategorileri Toplamda %
Türk 81,33 Türk 81,33
Yerel kimlik 1,54 Manav 0,59
Laz 0,28
Türkmen 0,24
Yurt içi bölge adı 0,22
Yörük 0,18
Anadolu Türk boyları 0,03
Asya Türkleri 0,08 Tatar 0,04
Azeri 0,03
Orta Asya Türk boyları 0,01
Kafkas kökenliler 0,27 Çerkes 0,19
Gürcü 0,08
Çeçen 0,004
Balkan kökenliler 0,22 Balkan ülkelerinden 0,12
Boşnak 0,06
Bulgar Türkü 0,04
Göçmenler 0,4 Muhacir 0,22
Balkan Göçmeni 0,16
Yurt dışı bölge adı 0,02
Müslüman Türk 1,02 Müslüman 0,58
Müslüman Türk 0,44
Alevi 0,35 Alevi 0,35
Genel tanımlayanlar 0,36 Türkiyeli 0,23
Dünyalı 0,12
Osmanlı 0,01
Kürt-Zaza 9,02 Kürt 8,61
Zaza 0,41
Arap 0,75 Arap 0,75
Müslüman olmayanlar 0,1 Ermeni 0,08
Rum ve Hristiyan 0,01
Yahudi 0,004
Süryani 0,004
Roman 0,03 Roman 0,03
Diğer ülkelerden 0,05 Avrupalı 0,02
Diğer Asya Ülkelerinden 0,01
Rus 0,01
İranlı 0,004
Amerika-Afrika 0,004
TC vatandaşı 4,45 TC Vatandaşı 4,45
Toplam 100 100


Dini gruplarKaynakça

Kaynakça

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar