Türkiye’de yaşayan etnik gruplar, birçok kategoride belirtilebilir. Türkiye birçok etnik grubu barındıran bir ülkedir.

Türkiye'de Yaşayan Etnik Gruplar hakkında detaylı bilgi

düzenle|Ağustos 2007 Türkiye birçok etnik grubu barındıran bir ülkedir. Ulus-devlet anlayışı nedeniyle nüfus sayımlarında etnik köken sayımı yapılmadığı için bir etnik kökenin nüfusunun ne kadar olduğu tespiti tam olarak yapılamamaktadır. Bazı kişiler ve gruplar bu tahmini yapsalar da genelde objektif kalmayı başaramamaktadırlar. <ref>Ali Tayyip Önder, Türkiye`nin Etnik Yapısı, 1999, Ankara</ref>

Etnik gruplarTürkiye`de yaşayan etnik gruplar şu şekilde sınıflandırılıabilir:

 • Türk : Avşar, Yörük, Manav, Türkmen, Tahtacı, Tatar, Nogay, Pomak, Kırgız, Karapapak, Terekeme, Gacal, Azeri, Özbek, Harzem, Çepni, Oğuz, Kırımçak, Karaçay, Balkar, Kazak, Kumuk, Karakalpak, Uygur, Ahıska, Muhacır, Gagavuz, Salurlu, Yerli, Pallık, Dadaş, Gakkoş, Efe, Abdal, Aydınlı, Aşiret, Sıraç, Nalcı, Çaylak, Teber, Beydili, Barak, Şirvan, Karabağlı, Şaman, Torbeş, Oratakçı, Amuca, Bedrettinli, Karamanlı, Patriot, Kırım Tatarı, Yakut, Hazar, Karakeçili, Sarıkeçili, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Torlak, Kasap, Kıvırcık, Peçenek, Kıpçak, Göçmen, Çıtak, Eybek, Zeybek, Sancaklı, Dobrucalı, Afgan Türkü.
 • Kürt: Kırmançi, Sorani, Gorani, Dimili
 • Zaza
 • Gürcü: Acar, Kartveli, Kart, Svan, Svan-Megrel, Melaşvili, Gurian, İngilo
 • Kafkasyalı: Abhaz (Kavimleri: Aşıwua, Aşkarıwua, Apsuwa), İnguş, Adige (Kavimleri: Çemguy, Abzeh, Şapsıh, Hatukay, Natuhay, Kabardey, Besleney, Mahoş, Bejduğ, Jane), Lezgi, Çeçen, Oset, Avar, Ubıh
 • Boşnak: Bosnalı, Sancaklı.
 • Arnavut: Şiptar, Toska ve Gega (Kosova)
 • Arap : Fellah, Nusayri, Sason, Bitlis, İdil, Urfa, Bedu, Diyarbakır
 • Laz: Mohdi, Megrel
 • Hemşinliler
 • Ermeni
 • Süryani: Türoyo, Qıltu, Mlahsö
 • Musevi
 • Rum
 • Roman : Rom, Çingene, Poşa
 • Nasturi: Türoyo
 • Keldani: Surit
 • Bahai
 • Yezidi: Ezidi, İzdi, Azidi, İzid, Izdi, Darsın, Rasni
 • Sudanlı
 • Pontus
 • Leh


Bazı Türk Boylarının Yaşadığı Şehirlere Örnek:

 • KIPÇAK:Ardahan, Artvin, Erzurum
 • TEREKEME:Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Sivas, Muş, Amasya
 • AHISKA:Iğdır, Bursa, İzmir
 • AZERİ:Iğdır, Kars, Ağrı, Ardahan
 • YÖRÜK:İzmir, Antalya, Afyon, Bursa, Ankara, Mersin, Muğla, Aydın, Balıkesir
 • MANAV:Bursa, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce
 • TÜRKMEN:Ardahan, Ş.Urfa, Tunceli, G.Antep, Kilis
 • AVŞAR:Kayseri, Adana, Kastomonu, Bolu, Isparta, Muğla, Antalya, Ardahan, Kars
 • KASAPLI:Mersin, Antalya, Karaman, Konya, Adana
2007 yılında Milliyet Gazetesi`nin Konda Araştırma Şirketine yaptırdığı ve şirketin denekler ile tüm Türkiye çapında 47958 kişiyle evlerinde yüzyüze yaptığı bir anket neticesinde Türkiye`nin etnik yapısı deneklerin kendilerini tanımlmalarına göre şu şekilde ortaya çıkmıştır:<ref> Milliyet-Konda araştırması</ref><ref> Milliyet-konda Araştırmasının etnik yapıyla ilgili bölümü</ref> |
Araştırmada kullanılan kimlik grupları Toplamda % Deneklerin Söyledikleri Kimlik kategorileri Toplamda %
Türk 81, 33 Türk 81, 33
Yerel kimlik 1, 54 Manav 0, 59
Laz 0, 28
Türkmen 0, 24
Yurt içi bölge adı 0, 22
Yörük 0, 18
Anadolu Türk boyları 0, 03
Asya Türkleri 0, 08 Tatar 0, 04
Azeri 0, 03
Orta Asya Türk boyları 0, 01
Kafkas kökenliler 0, 27 Çerkes 0, 19
Gürcü 0, 08
Çeçen 0, 004
Balkan kökenliler 0, 22 Balkan ülkelerinden 0, 12
Boşnak 0, 06
Bulgar Türkü 0, 04
Göçmenler 0, 4 Muhacir 0, 22
Balkan Göçmeni 0, 16
Yurt dışı bölge adı 0, 02
Müslüman Türk 1, 02 Müslüman 0, 58
Müslüman Türk 0, 44
Alevi 0, 35 Alevi 0, 35
Genel tanımlayanlar 0, 36 Türkiyeli 0, 23
Dünyalı 0, 12
Osmanlı 0, 01
Kürt-Zaza 9, 02 Kürt 8, 61
Zaza 0, 41
Arap 0, 75 Arap 0, 75
Müslüman olmayanlar 0, 1 Ermeni 0, 08
Rum ve Hristiyan 0, 01
Yahudi 0, 004
Süryani 0, 004
Roman 0, 03 Roman 0, 03
Diğer ülkelerden 0, 05 Avrupalı 0, 02
Diğer Asya Ülkelerinden 0, 01
Rus 0, 01
İranlı 0, 004
Amerika-Afrika 0, 004
TC vatandaşı 4, 45 TC Vatandaşı 4, 45
Toplam 100 100


Dini gruplarKaynakça

Kaynakça

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Türkiye'de yaşayan etnik gruplar maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Türkiye Kürtleri

Türkiye'deki Kürtler Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesine yayılmış halde bulunur. Osmanlı döneminde Konya, Ankara, Kırşehir ve Aksaray gibi İç Anadolu'nun köylerine sürülmüş (Orta Anadolu Kürtleri Kürtçe: Kurdên Anatoliya Navîn) ve Cumhuriyet döneminde İstanbul, ...

Amuca Kabilesi

Amucalar, Osmanlı Devleti'nin Balkan fetihleriyle Anadolu'dan Balkanlar'a geçmiş olan Yörük Türkmen aşiretlerinden biridir. 1400'lerin sonunda Kırklareli'nin kuzeyinde, Yıldız Dağları'nın eteklerinde, Keşirlik denen bölgede köyler kurarak yerleşik hayata geçmişlerdir.

Türkiye'deki Azınlıklar

Azınlık, bir ülkenin içinde, çoğunluk halka mesup olmayan, ancak kendine ait bir kültürü, dili olan bir topluluktur. Hukuki çerçevede ise azınlık, belirli yasalar ve anlaşmalar çerçevesinde ayrıcalıklı hak ve ödevlere sahip olan bir topluluk olarak tanımlanır.

Türkiye Arapları

العرب في تركيا

Afganistan-Türkiye Ilişkileri

Afganistan-Türkiye ilişkileri Afganistan İslam Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin süregelen uluslararası politikaları içerir.

Türkiye Türkmenleri

Türkiye Türkmenleri ya da Anadolu TürkmenleriEmre, Ahmet Cevat (1946) ''Türk Lehçelerinin Mukayeseli Grameri (İlk Deneme) Birinci Kitap Fonetik'', İstanbul TDK 1946 (iç kapakta ise İstanbul 1949), adlı kitap Bürhaneddin Erenler Matbaası tarafından basılmış olup, kitabın iç ...

Kırım Tatarları

Kırım Tatarları anavatanları Karadeniz'in kuzeyindeki Kırım yarımadası olan Türk topluluğu.

Gayrımüslim

Gayrimüslim veya gayrımüslim (Osmanlı Türkçesi: غيرالمسلم) "Müslüman olmayan" demektir. Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Hıristiyan ve Musevi halkı belirtmek için kullanılır.

Minareli, Akseki

Minareli, Antalya ilinin Akseki ilçesine bağlı bir köydür.

Müslüman Yunanlar

Müslüman Yunanlar Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan'da bulunur, Lübnan ve Suriye'ye de göçmenlik bildirilmiştir. Tarihsel olarak dilsel ve etnik mensupluğuna