--}}

Türkiye'deki Siyasi Partiler Listesi

Bu madde [[cumhuriyet]]in ilanından itibaren [[Türkiye]]'de kurulmuş [[siyasi parti]]ler hakkındadır: == Türkiye'de Kurulan Siyasî Partiler == * [[Adalet Partisi (Türkiye)|Adalet Partisi]] * [[Adalet ve Kalkınma Partisi]] * [[Ahali Cumhuriyet Fırkası]] * [[Alternatif Parti]] * ...

Bu madde cumhuriyetin ilanından itibaren Türkiye'de kurulmuş siyasi partiler hakkındadır: Türkiye'de Kurulan Siyasi Partiler * Adalet Partisi * Adalet ve Kalkınma Partisi * Ahali Cumhuriyet Fırkası * Alternatif Parti * Anavatan Partisi * Anavatan İçin Bütünleşme Partisi * Arıtma Koruma Partisi * Avrasya Partisi * Aydınlık Türkiye Partisi * Ayyıldız Partisi * Bağımsız Cumhuriyet Partisi * Bağımsız Türkiye Partisi * Barış Partisi * Barış ve Demokrasi Partisi * Bayrak Partisi * Birleşik Sosyalist Parti * Birlik Barış Partisi * Birlik Partisi * Bizim Parti * Büyük Anadolu Diriliş Hareketi Partisi * Büyük Anadolu Partisi * Büyük Anavatan Partisi * Büyük Birlik Partisi * Büyük Değişim Partisi * Büyük Türkiye Partisi * Cumhuriyet Halk Partisi * Cumhuriyetçi Güven Partisi * Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi * Cumhuriyetçi Mesleki Islahat Partisi * Cumhuriyetçi Millet Partisi * Çağdaş Türkiye Partisi * Çiftçi ve Köylü Partisi * Değişen Türkiye Partisi * Demokrasi Partisi * Demokrasi ve Barış Partisi * Demokrasi ve Değişim Partisi * Demokrat Halk Partisi * Demokrat Merkez Partisi * Demokrat Parti * Demokrat Türkiye Partisi * Demokratik Halk Partisi * Demokratik Kitle Partisi * Demokratik Parti * Demokratik Sol Halk Partisi * Demokratik Sol Parti * Demokratik Toplum Partisi * Devrimci İşçi Partisi * Devrimci Sosyalist İşçi Partisi * Diriliş Partisi * Doğru Yol Partisi * Düstur Partisi * Ebedi Nizam Partisi * Engelsiz Türkiye Partisi * Emek Partisi * Emekçi Hareket Partisi * Ergenekon Köylü ve İşçi Partisi * Eşitlik Partisi * Eşitlik ve Demokrasi Partisi * Fazilet Partisi * Genç Parti * Gönül Birliği Yeşiller Partisi * Güçlü Türkiye Partisi * Güden Partisi * Hak ve Eşitlik Partisi * Hak ve Hakikat Partisi * Hak ve Özgürlükler Partisi * Halk Partisi * Halkçı Parti * Halkın Demokrasi Partisi * Halkın Emek Partisi * Halkın Kurtuluş Partisi * Halkın Sesi Partisi * Halkın Yükselişi Partisi * Huzur Partisi * Hür Dava Partisi * Hür Demokrat Parti * Hürriyet Partisi * Hürriyet ve Değişim Partisi * Islahatçı Demokrasi Partisi * İdealist Partisi * İslam Demokrat Partisi * İslam Koruma Partisi * İşçi-Çiftçi Partisi * İşçi Partisi * Katılımcı Demokrasi Partisi * Komünist Parti * Kurtuluş Huzur Partisi * Laik Cumhuriyetçi İşçi ve Çiftçi Fırkası * Liberal Demokrat Parti * Liberal Köylü Partisi * Lider Türkiye Partisi * Medeniyet ve Hayvansever Ekonomi ve Tarım Partisi * Memleketçi Serbest Parti * Millet Partisi * Milli Demokrat Halkın Partisi * Milli Egemenlik Partisi * Milli Kalkınma Partisi * Milli Nizam Partisi * Milli Selamet Partisi * Milliyetçi Çalışma Partisi * Milliyetçi Demokrasi Partisi * Milliyetçi Hareket Partisi * Milliyetçi Türkiye Partisi * Milliyetçi ve Muhafazakar Parti * Muhafazakar Parti * Mutedil Liberal Parti * Müdafaai Hukuk Hareketi Partisi * Müstakil Türk Sosyalist Partisi * Müstakiller Birliği * Öz Demokrat Partisi * Özgürlük ve Dayanışma Partisi * Özgürlük ve Demokrasi Partisi * Özgürlük ve Eşitlik Partisi * Refah Partisi * Saadet Partisi * Sağduyu Partisi * Serbest Cumhuriyet Fırkası * Serbest Demokrat Partisi * Sevgi ve Dayanışma Partisi * Sosyal Adalet Partisi * Sosyal Demokrasi Partisi * Sosyaldemokrat Halk Partisi * Sosyaldemokrat Halkçı Parti * Sosyalist Birlik Hareketi Partisi * Sosyalist Birlik Partisi * Sosyalist Demokrasi Partisi * Sosyalist Devrim Partisi * Sosyalist İktidar Partisi * Sosyalist Parti * Sosyalist Türkiye Partisi * Sosyalist Vatan Partisi * Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası * Toprak, Emlak ve Serbest Teşebbüs Partisi * Türk Birliği Partisi * Türk Cumhuriyet Amele ve Çiftçi Partisi * Türk Muhafazakar Partisi * Türkiye Birleşik İşçi Partisi * Türkiye Birleşik Komünist Partisi * Türkiye Devrimci Komünist Partisi * Türkiye Emekçi Partisi * Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi * Türkiye İleri Ülkü Partisi * Türkiye İşçi Köylü Partisi * Türkiye İşçi Partisi * Türkiye Komünist Partisi * Türkiye Köylü Partisi * Türkiye Müdafaa-i Hukuk Partisi * Türkiye Özürlüler Partisi * Türkiye Özürlüsüyle Mutludur Partisi * Türkiye Partisi * Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi * Türkiye Sosyalist İşçi Partisi * Türkiye Sosyalist Partisi * Türkiye Sultan Partisi * Türkiye Ulusal Kadınlar Partisi * Türkiye Yükselme Partisi * Türkiyem Partisi * Ufak Parti * Ulusal Muhtariyet Partisi * Ulusal Parti * Vatan Partisi * Vatanseverler Partisi * Yalnız Vatan İçin Partisi * Yeni Demokrasi Hareketi * Yeni Düzen Partisi * Yeni Parti * Yeni Parti * Yeni Türkiye Partisi * Yeni Yüzler Partisi * Yeniden Doğuş Partisi * Yeşiller Partisi * Yurt Görev Partisi * Yurt Partisi * Yüce Diriliş Partisi * Yüce Görev Partisi

TBMM'ye girebilmiş partiler

# Adalet Partisi # Adalet ve Kalkınma Partisi # Anavatan Partisi # Barış ve Demokrasi Partisi # Büyük Birlik Partisi # Cumhuriyet Halk Partisi # Cumhuriyetçi Güven Partisi # Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi # Cumhuriyetçi Millet Partisi # Demokrat Parti # Demokratik Parti # Demokratik Sol Parti # Demokratik Toplum Partisi # Doğru Yol Partisi # Fazilet Partisi # Halkçı Parti # Hürriyet Partisi # Katılımcı Demokrasi Partisi # Millet Partisi # Millet Partisi # Milli Selamet Partisi # Milliyetçi Demokrasi Partisi # Milliyetçi Hareket Partisi # Refah Partisi # Sosyaldemokrat Halkçı Parti # Türkiye Partisi # Türkiye Birlik Partisi # Türkiye İşçi Partisi # Yeni Türkiye Partisi

Faal Siyasi Partiler

Komünist Partilerin Listesi

Kapanan Partiler

Yargı yolu ile kapatılanlar

* Millet Partisi (1954) * Demokrat Parti (1960) * İşçi-Çiftçi Partisi (1968) * Türkiye İşçi Partisi (1971), (1981) * Milli Nizam Partisi (1971) * Türkiye İleri Ülkü Partisi (1971) * Büyük Anadolu Partisi (1972), (1992) * Türkiye Emekçi Partisi (1980) * Huzur Partisi (25 Ekim 1983) * Halk Partisi (1991) * Türkiye Birleşik Komünist Partisi (1991) * Özgürlük ve Eşitlik Partisi (4 Temmuz 1992) * Sosyalist Parti (10 Temmuz 1992) * Halkın Emek Partisi (14 Temmuz 1993) * Demokrasi Partisi (7 Mayıs 1993) * Özgürlük Demokrasi Partisi (1993) * Sosyalist Türkiye Partisi (1993) * Sosyalist Birlik Partisi (1994) * Yeşiller Partisi (1994) * Demokrasi ve Değişim Partisi (19 Mart 1996) * Diriliş Partisi (1996) * Emek Partisi (1997) * Refah Partisi (1998) * Demokratik Kitle Partisi (1999) * Fazilet Partisi (2001) * Halkın Demokrasi Partisi (2003) * Demokratik Toplum Partisi (2009)

Başka parti ile birleşerek kapananlar

* Cumhuriyetçi Millet PartisiTürkiye Köylü Partisi (1958) → Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi * Hürriyet Partisi (1958) → Cumhuriyet Halk Partisi * Cumhuriyetçi PartiMilli Güven Partisi (1973) → Cumhuriyetçi Güven Partisi * Halkçı PartiSosyal Demokrasi Partisi (1985) → Sosyaldemokrat Halkçı Parti * Hür Demokrat Parti (1986) → Anavatan Partisi * Büyük Değişim Partisi (1994) → Demokrat Parti * Sosyaldemokrat Halkçı Parti (1995) → Cumhuriyet Halk Partisi * Yeni Parti (1997) → Demokrat Parti * Yeni Demokrasi Hareketi (1997) → Barış Partisi * Genç Parti (2002) → Yeniden Doğuş Partisi * Yeniden Doğuş Partisi (2002) → Genç Parti * Yeni Türkiye Partisi (2004) → Cumhuriyet Halk Partisi * Demokrat Parti (2005) → Anavatan Partisi * Demokratik Halk Partisi (2005) →Demokratik Toplum Partisi * Demokrat Türkiye Partisi (2005) →Hürriyet ve Değişim Partisi * Doğru Yol Partisi (2007) → Demokrat Parti * Hürriyet ve Değişim Partisi (2008) → Halkın Yükselişi Partisi * Anavatan Partisi (2009) → Demokrat Parti * Sosyaldemokrat Halk Partisi (2010) → Eşitlik ve Demokrasi Partisi * Aydınlık Türkiye Partisi (2010) → Milliyetçi Hareket Partisi * Yeni Parti (2012) → Hak ve Eşitlik Partisi * Halkın Sesi Partisi (2012) → Adalet ve Kalkınma Partisi

Kendini feshederek kapananlar

* Yeni Türkiye Partisi (1973) * Millet Partisi (1977) * Demokratik Parti (1980) * Milliyetçi Demokrasi Partisi (1986) * Barış Partisi (1999) * Değişen Türkiye Partisi (2002) * Türkiye Partisi (2012) Ayrıca bakınız * Türkiye'de seçimler * Osmanlı İmparatorluğu'ndaki siyasi partiler listesi Dış bağlantılar * Siyasi Parti Rehberi

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.