Türkiye'nin illeri

Türkiye'de bir ilin merkez ilçesi genellikle ille aynı ada sahip olmasına rağmen bu her zaman geçerli değildir. 2004 itibariyle Türkiye'nin 81 ilinin üçünün adı il merkezinin adından farklıdır: Hatay, Kocaeli ve Sakarya. Bu illerin il merkezlerinin adı sırasıyla Antakya, İzmit ve Adapazarı'dır. Eskiden Hakkari ilinin merkezi Çölemerik, Tunceli ilinin merkezi Kalan'dı.

Türkiye'nin illeri

Türkiye'nin toplam 81 ili vardır. İl, merkezi yönetimin taşra birimlerinin en büyüğüne verilen isim. Merkezi yönetimin kendi taşra temsilcilerine yetki devretmesi anlamına gelen "yetki genişliği" ilkesi uyarınca kurulan illerin bağımsız hukuksal varlıkları ve tüzel kişilikleri yoktur, ama tüzel kişiliğe sahip il özel idaresi aracılığıyla, yerinden yönetim birimi özellikleri taşırlar.

Türkiye'de bir ilin merkez ilçesi genellikle ille aynı ada sahip olmasına rağmen bu her zaman geçerli değildir. 2004 itibariyle Türkiye'nin 81 ilinin üçünün adı il merkezinin adından farklıdır: Hatay, Kocaeli ve Sakarya. Bu illerin il merkezlerinin adı sırasıyla Antakya, İzmit ve Adapazarı'dır. Eskiden Hakkari ilinin merkezi Çölemerik, Tunceli ilinin merkezi Kalan'dı. Artvin 1956'ya kadar Çoruh ilinin merkeziydi. Bu tarihten sonra ilin adı Artvin olarak değiştirildi. Benzer biçimde Mersin ilinin adı da yakın zamana kadar İçel'di. İlin adının 2002'de Mersin'e çevrilmesine rağmen il plaka sırası 33 kaldı. Türkiye'de merkezinin adı farklı olan ilçeler de vardır. Örneğin: Afyon'a bağlı Sincanlı ilçesinin merkezinin adı Sinanpaşa'dır.

Aşağıdaki liste, illerin trafik plaka numaralarına göre sıralanmıştır.

İlgili başlıklar

*Türkiye haritası*İlçeler*Türkiye Telefon Kodları

İlgili konuları ara

Yanıtlar