Türkiye Özürlüler Partisi 2007 yılında Rafet Türkmen tarafından Özürlülerin haklarını savunmak için kurulmuş olan bir siyasi partidir.

Türkiye Özürlüler Partisi

Türkiye Özürlüler Partisi 2007 yılında Rafet Türkmen tarafından Özürlülerin haklarını savunmak için kurulmuş olan bir siyasi partidir. == Partinin öncelikli amaç ve misyonları == Türkiyede nüfusun %12si çeşitli nedenlerle engelli statüsündedir. Engellilere sağlanılan mevcut sosyal hakların bir çoğu güncellenmeyen yasalar nedeniyle güncel ihtiyaçlara cevap veremeyecek durumda olduğu ve bu açıdan özellikle devletin sosyal devlet ilkesi gereği kişilerin temel eğitim sağlık ve sosyal iletişim esası açısında sosyal adalet anlayışıyla daha geniş bir politika izlemesi için oluşmuş bir parti oluşumudur.

Yanıtlar