Türkiye Başbakanı, Türkiye Cumhuriyeti'nde hükümetin başındaki kişinin makamıdır. Makamda oturan kişi ise Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nin başı ve Bakanlar Kurulu'nun başkanıdır. Şu an ki başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dır, kurduğu hükûmet ise 61. TC Hükûmeti'dir.

Türkiye Başbakanı

Türkiye Başbakanı, Türkiye Cumhuriyeti'nde hükümetin başındaki kişinin makamıdır. Makamda oturan kişi ise Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti'nin başı ve Bakanlar Kurulu'nun başkanıdır. Şu an ki başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dır, kurduğu hükumet ise 61. TC Hükumeti'dir. Başbakan, görev süresi boyunca Başbakanlık Konutu'nda ikamet etmektedir. === Merkez Teşkilatı === * Başbakan Yardımcılığı (Bülent Arınç) * Başbakan Yardımcılığı (Ali Babacan) * Başbakan Yardımcılığı (Beşir Atalay) * Başbakan Yardımcılığı (Bekir Bozdağ) * Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü * Başbakanlık Müşavirleri * Başbakan Başmüşavirleri * Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü * Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı * Başbakanlık Haberleşme Merkezi * Bilgi İşlem Başkanlığı * Bakanlar Kurulu Sekreterliği * Başbakan Müşavirleri * Basın Müşavirliği * Dış İlişkiler Başkanlığı * Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığı * Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü * Hukuk Müşavirliği * İdareyi Geliştirme Başkanlığı * İnsan Hakları Başkanlığı * İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı * Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığı * Kıbrıs İşleri Başmüşavirliği * Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü * Başbakanlık Konut Müdürlüğü * Kozmik Büro Müdürlüğü * Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü * Müsteşarlık * Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü * Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü * Strateji Geliştirme Başkanlığı * Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı * Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği * Teftiş Kurulu Başkanlığı === Sürekli Kurullar / Bağlı Kuruluşlar === * Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı * Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu * Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü * Diyanet İşleri Başkanlığı * Hazine Müsteşarlığı * Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı * Toplu Konut İdaresi Başkanlığı * Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği * Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı * Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı * Vakıflar Genel Müdürlüğü * Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı * Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı === İlgili Kuruluşlar === * Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü * Türkiye İhracat Kredi Bankası Genel Müdürlüğü * Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. * Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı * Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü * Tasarrufları Koruma Fonu Başkanlığı * Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü * T.C. Resmi Gazete * Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü * T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü * Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı === Sorumlu Kuruluşlar === * Genelkurmay Başkanlığı === Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar === * Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu * Radyo ve Televizyon Üst Kurulu * Sermaye Piyasası Kurulu * Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu == Ayrıca bakınız == * Türkiye Cumhurbaşkanı * Türkiye cumhurbaşkanları listesi * Türkiye başbakanları listesi * Başbakanlık Müsteşarları listesi == Dış bağlantılar == * Başbakanlık Kurumu Resmi İnternet Sayfası Ministerpräsidialamt der Türkei

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar