Türkiye Bilişim Vakfı

Türkiye Bilişim Vakfı bilgi toplumuna dönüşmüş bir Türkiye hedefi ile çalışmalar yapan kuruluştur.MisyonuTürkiye'nin bilgi toplumuna geçiş sürecini hızlandırmak.Hedefler 1.

Türkiye Bilişim Vakfı

Türkiye Bilişim Vakfı bilgi toplumuna dönüşmüş bir Türkiye hedefi ile çalışmalar yapan kuruluştur.

Misyonu

Türkiye'nin bilgi toplumuna geçiş sürecini hızlandırmak.

Hedefler

1. Bilişim yatırımlarının genel ekonomi içindeki payının Avrupa Birliği ülkelerinin ortalama düzeyine çıkması. 2. Devletin yeniden yapılanması için gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri desteğinin sağlanması 3. Toplumun bütün kesimlerine bilişim kültürünün yayılması, toplumun bilgisayar okur yazarlığının artırılması (Ölçüm: Kişi başına düşen TV, telefon, bilgisayar, vb. sayılarıyla). 4. Türkiye'de bilginin serbestçe dolaşım ve paylaşımı için gerekli altyapının oluşturulması (2003 yılına kadar yasal ve yapısal değişikliklerin yapılması). 5. Bilgi toplumunun gereği olarak bireyin, kamu ve özel kesimdeki her düzey yöneticinin sağlıklı karar alabilmesi için gerekli olan bilgiye gerekli zamanda erişebilmesi. 6. Her tür eğitimde toplumun bireylerine bilginin etkili kullanımının öğretilmesi ve bunu sağlayacak altyapının oluşturulması.

Linkler

http://www.tbv.org.tr/

Yanıtlar