Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi, 1960 darbesinden sonra askeri cunta tarafindan 1961 Anayasası`yla kurulmuştur. Amaçlanan ve umulan, Anayasa Mahkemesi`nin Anayasa`da yazılı temel hak ve özgürlükleri koruması ve TBMM`nin yapabileceği yanlışlara karşı ülkeyi korumasıdır. Anayasa Yargısı, bazı değişikliklerle birlikte 1982 Anayasası`nca da korunmuştur.

Anayasa Mahkemesi, 1960 darbesinden sonra askeri cunta tarafindan 1961 Anayasası`yla kurulmuştur. Amaçlanan ve umulan, Anayasa Mahkemesi`nin Anayasa`da yazılı temel hak ve özgürlükleri koruması ve TBMM`nin yapabileceği yanlışlara karşı ülkeyi korumasıdır. Anayasa Yargısı, bazı değişikliklerle birlikte 1982 Anayasası`nca da korunmuştur.

1961 Anayasası, 1924 Anayasası`nın “Ulusal Egemenlik” ilkesinden değişik bir egemenlik anlayışını kabul etmiştir. Bu anlayış, 1982 Anayasası`nca da benimsenmiştir. 1961 Anayasası`nın 4. maddesine göre “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir”. Maddenin bu ilk fıkrası, 1924 Anayasası`nın 3. maddesinden olduğu gibi alınmıştır. Ancak, 1961 ve 1982 Anayasalarının egemenliğin nasıl kurulacağını gösteren tümceleri, 1924 Anayasası`ndan oldukça değişik bir içeriktedir: “Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organlar tarafından kullanır.” Türk Anayasa tarihi yönünden ele alındığında bu kuralın temel amacının, Parlamentonun üstünlüğüne son vermek olduğu söylenebilir. Parlamentonun üstünlüğü 1924 Anayasası`nın en temel özelliği idi. İlk kez 1961 ve ondan sonra da 1982 Anayasası`nda benimsenen bu yeni ilkenin, yani egemenliğin Anayasa`nın koyduğu esaslara göre yetkili organlar tarafından kullanılmasının öngörülmesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi, ulus adına egemenliği kullanan tek organ olmaktan çıkmıştır. 1961 ve 1982 Anayasaları, egemenliğin kullanılmasında yargıya önemli yetkiler tanımışlardır. Özellikle, Anayasa Mahkemesi, Parlamentonun çıkardığı yasaların anayasaya uygunluğunu denetlemesi nedeniyle egemenliğin kullanılmasında önemli bir paya sahiptir. Çünkü, Anayasa Mahkemesi, Parlamentonun çıkardığı yasaların Anayasa`ya aykırı olup olmadığına karar verebilmektedir. Anayasa Mahkemesi`nin, siyasal kurumların, özellikle Parlamentonun yetkilerini kötüye kullanması durumunda bir denge oluşturacağı ve bunu engelleyeceği düşünülmüştür.

2008 yılı bütçesi kapsamında Anayasa Mahkemesi`ne öngörülen ödeneğin 17 milyon 452 bin YTL olduğu açıklandı. "Bütçe`de aslan payı Hazine`nin", Mynet Haber, 03 Temmuz 2007

KaynakçaNotlarKurum-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi ilgili konular

 • Uyuşmazlık mahkemesi

  Uyuşmazlık mahkemesi isim, hukuk Üyeleri Danıştay ve Yargıtayca seçilen ve çeşitli mahkemeler arasında çıkan görev ve hüküm uyuşmazlı
 • Anayasa mahkemesi

  Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu
 • 1961 Anayasası

  27 Mayıs ihtilali ile ülke yönetimine el koyan askerî güç, oluşturulan "Kurucu Meclis" tarafından hazırlanan ve halk oylaması ile kabul edil
 • Anayasa Mahkemesi tarihçesi

  Türkiye'de Anayasa Mahkemesi ilk kez 1961 Anayasası’yla kurulmuştur. Türk siyasal sistemini inceleyenler, 1961 Anayasası’nın yasama işlemle
 • Orhan Aldıkaçtı

  Orhan Aldıkaçtı, (1924 - 2006) Türk anayasa hukukçusu.1924 yılında Samsun`da dünyaya gelen Orhan Aldıkaçtı; 1943`te Galatasaray Lisesi`ni b
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1982 Anayasası olarak da bilinen anayasa, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1982'den bu yana geçerli olan anayasasıdır.
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi

  Anayasa Mahkemesi, 1960 darbesinden sonra askeri cunta tarafindan 1961 Anayasası`yla kurulmuştur. Amaçlanan ve umulan, Anayasa Mahkemesi`nin Anayas
 • Anayasa Referandum Paketi (2007)

  21 Ekim 2007 tarihinde yapılan referandum ile yapılan anayasa değişiklikleri :
 • Türkiye'de anayasal süreç

  Türkiye'de anayasal süreç, 1808 tarihinde ilan edilen Sened-i İttifak ile başlayıp günümüze kadar devam etmektedir. II.