Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2011'de yeniden kurularak 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nde yer almış bakanlıktır.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2011'de yeniden kurularak 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti'nde yer almış bakanlıktır. Önceki hükümetlerde bulunan Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün yerine kurulmuştur. 1938 yılında ilk kez Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ihdas edilmiş, 1969 yılında düzenlenen Genel Seçimler ardından ilk kez Spor Bakanlığı adıyla kurulan Bakanlığın başına 3 Kasım 1969 tarihinde İsmet Sezgin getirilmiştir . 1972 yılında adı Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak değiştirildi. 1983 Türkiye genel seçimlerinin ardından ise Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı adını aldı. == Görevleri == * Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaları tespit etmek, farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkan sağlamak, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda faaliyetler yürütmek, ilgili kurumların gençliği ilgilendiren hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğini sağlamak. * Gençliğin ihtiyaçları ile gençliğe sunulan hizmet ve imkanlar konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak ve öneriler geliştirmek, gençlik alanında bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık yapmak. * Gençlik çalışma ve projelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek. * Gençlik çalışma ve projeleri yapmak, bu çalışma ve projeleri desteklemek, bunların uygulama ve sonuçlarını denetlemek. * Spor faaliyetlerinin plan ve program dahilinde ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini gözetmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak. * Spor alanında uygulanacak politikaları tespit etmek ve uluslararası kuralların ve talimatların uygulanmasını temin etmek. == Bağlı Birimler == === Merkez Teşkilatı === * Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği * Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı * Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı * Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı * Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü * Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü * Hukuk Müşavirliği * Özel Kalem Müdürlüğü * Personel Dairesi Başkanlığı * Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü * Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı * Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı === Sürekli Kurullar / Bağlı Kuruluşlar === * Yüksek Ögrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü * Spor Genel Müdürlüğü === İlgili Kuruluşlar === * Spor Toto Teşkilat Başkanlığı

Bakanlar

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar