Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı

Bakanlık bilgi kutusu

Bakanlık bilgi kutusu |logo = |kuruluş = |bakan = |müsteşar= |bütçe = |çalışan = |web =http://www.maliye.gov.tr/ Maliye Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti devletinin maliyesini yöneten bakanlık.1923`de Cumuhuriyet ile birlikte kuruldu.İl ve ilçelerdeki defterdarlık ve mal müdürlükleri bakanlık örgütüdür. Bakanlığın adı Özal döneminde Maliye ve Gümrük Bakanlığı idi.

2008 yılı bütçesi kapsamında Maliye Bakanlığı`na öngörülen ödeneğin 41 milyar 666 milyon YTL olduğu açıklandı. "Bütçe`de aslan payı Hazine`nin", Mynet Haber, 03 Temmuz 2007

Görevleri

 • Gelir kaynaklarını bulmak.
 • Hazine işleri.
 • Gelirleri toplamak.
 • Harcamaları, ödemeleri gerçekleştirmek.
 • Devlet hesap kayıtlarını tutmak.
 • Mali anlaşmazlıklarda Hazine`yi temsil
 • Uluslararası ilişkilerde mali yönleri düzenlemek.
 • Bütçeyi, kanun ve tasarılarını hazırlamak.
 • Para ve kredi işlerini özerk Merkez Bankası ile yürütmek.
 • Mali denetim.
 • Vergi dairelerini yönetmek.
 • Bankaların denetimi.


Teşkilat Yapısı

Merkez TeşkilatıBakan

Bakana Direk Bağlı Birimler

 • Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı
 • Mali Suçları Araştırmas Kurulu Başkanlığı
 • Bakanlık Müşavirleri
 • Vergi Konseyi
  • Müsteşar
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu
 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • Müsteşar Yardımcıları
   • Ana Hizmet Birimleri
 • Baş Hukuk Müşavirliği Ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
 • Bütçe Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
 • Muhasebat Genel Müdürlüğü
 • Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 • Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü
 • Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü
 • Avrupa Birliğive Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
   • Yardımcı Birimler
 • Personel Genel Müdürlüğü
 • Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığoı
 • İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Basın Ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
 • Savunma Sekreterliği


Sürekli Kurullar/Bağlı Kuruluşlar • Gelir İdaresi Başkanlığı
 • Kefalet Sandığı Başkanlığı


İlgili Kuruluşlar • Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu


İlişikli KuruluşlarKam İhale Kurumu

Taşra Teşkilatı    • Defterdarlıklar
 • Muhakemat Müdürlüğü
 • Muhasebe Müdürlüğü
 • Saymanlık Müdürlüğü
 • Milli Emlak Daire Başlanlığı
 • Milli Emlak Müdürlüğü
 • Personel Müdürlüğü
Mal Müdürlükleri

Maliye Bakanları

Bakınız Maliye Bakanları listesi

NotlarLinkler

Maliye Bakanlığı

kurum-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.