--}}

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

Bakanlık bilgi kutusu

Bakanlık bilgi kutusu |logo = |kuruluş = |bakan =Recep Akdağ |müsteşar= |bütçe = |çalışan = |web =http://www.saglik.gov.tr

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti hükumetine bağlı olarak çalışan ve sağlık işlerinden sorumlu olan bakanlık. Şu anki Sağlık Bakanı Recep Akdağ`dır.

Görevleri

sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurmak, gerekirse ithalini sağlamak,
 • Temel sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait olmak üzere Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve mahalli idarelerle işbirliği suretiyle gıda maddelerinin ve bunları üreten yerlerin sağlık açısından kontrol hizmetlerini yürütmek,
 • Mahalli idareler ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği suretiyle çevre sağlığını ilgilendiren gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,
 • Bulaşıcı, salgın insan hastalıklarına karşı kara hudut kapıları, deniz ve hava limanlarında koruyucu sağlık tedbirlerini almak,
 • Kanser, verem ve sıtma ile savaş hizmetlerini yürütmek ve bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşların çalışmalarının koordinasyonunu ve denetimini
sağlamak,
 • Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, meslek personelini yetiştirmek,
 • Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak milletlerarası ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.


Sağlık Bakanları

Bakınız Sağlık Bakanları listesi

Bağlı kuruluşlar

 • Temel sağlık hizmetleri genel müdürlüğü
 • Sağlık eğitimi genel müdürlüğü
 • İlaç ve eczacılık genel müdürlüğü
 • Tedavi hizmetleri genel müdürlüğü
 • Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması
 • Refik saydam hıfzıssıhha merkezi başkanlığı
 • Verem savaş daire başkanlığı
 • Sıtma savaş daire başkanlığı
 • Kanserle savaş daire başkanlığı

Ayrıca bakınızReferanslarDış bağlantılarKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.