Bakanlık bilgi kutusu

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti hükumetine bağlı olarak çalışan ve tarım ve köyişleriden sorumlu olan bakanlık. Şu anki Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker`dir.

Osmanlı İmparatorluğu`nun Devlet Teşkilatı içerisinde Tanzimat-ı Hayriye`nin ilanını izleyen dönemde, “Ziraat Nezareti (Tarım Bakanlığı)” adı ile yer almış ve Mutlakiyet, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde bazen isim değiştirerek, bazen başka bakanlıklarla birleşerek, kimi zamanda ayrılarak veya kapatılıp tekrar kurularak günümüze kadar çeşitli evreler geçirmiştir.

Linklerbütün tarlalarda damlama suluma uygulansın suda tasaruf olur

İlgili konuları ara

Yanıtlar